Ograniczenia w przestrzeni EPNL

Aeroklub Podhalański (logo)

W związku z pokazami lotniczymi na lotnisku w Łososinie Dolnej (EPNL) k. Nowego Sącza, realizując Zarządzenie Nr 36/2011 Prezesa Aeroklubu Polskiego - zarządzam zamknięcie lotniska Łososina Dolna k. Nowego Sącza - EPNL dla operacji startów i lądowań wszystkich statków powietrznych za wyjątkiem statków powietrznych należących do głównego użytkownika lotniska tj. Aeroklubu Podhalańskiego w dniu 21.08.2011 od godz. 15.00 LMT do godz. 17.30 LMT.

Jednocześnie informuję iż od godz. 16.30 LTM do godz. 17.30 LTM w związku z pokazem samolotów F-16 została wyznaczona EA- strefa ćwiczeń. Proszę o bezwzględne stosowanie się do powyższych ustaleń.

Kierownik Pokazów
Roman Matyjewicz

Źródło: Aeroklub Podhalański
comments powered by Disqus