Przejdź do treści
Szybowce na lotnisku Leszno Strzyżewice (fot. Aeroklub Leszczyński/FB)
Źródło artykułu

Zawody Szybowcowe – Leszno 2019

Aeroklub Leszczyński zaprasza pilotów szybowcowych do udziału w zawodach Leszno Cup 2019, które odbędą się w dniach 14–25.08.2019 r. na lotnisku Leszno Strzyżewice EPLS. W tych dniach w Lesznie zostaną również rozegrane zawody MPO, KZS STD oraz SMPJ.

Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest posiadanie przez pilota: ważnej licencji pilota szybowcowego, ważnego na cały czas trwania zawodów orzeczenia lotniczo-lekarskiego, ważnej Licencji Sportowej FAI, ważnego świadectwa radiooperatora, polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz Srebrnej Odznaki Szybowcowej FAI, minimum 200 h nalotudowódczego i 5000 km.

Klasy zawodów:

  • Open SMP – Jedna  klasyfikacja  uwzględniająca  pilotów  polskich  i  zagranicznych,  na szybowcach  zaliczonych  do  klasy  Open zgodnie  z  aktualną  tabelą  zamieszczoą  na  stronie internetowej zawodów.
  • Std KZS – Jedna klasyfikacja uwzględniająca pilotów polskich i zagranicznych, na szybowcach zaliczonych do klasy Standard zgodnie z aktualną tabelą zamieszczoą na  stronie internetowej zawodów.
  • RZS 15m + 18m – Jedna klasyfikacja uwzględniająca pilotów polskich i zagranicznych, na szybowcach zaliczonych do połączonej klasy 15m i 18m zgodnie z aktualną tabelą zamieszczonąna stronie internetowej zawodów.

Maksymalna liczba zawodników biorących udział w zawodach została określona na 40 osób w każdej z klas.

Udział w zawidach neleży zgłosić elektronicznie na stronie www.aeroklub.leszno.pl/index.php/rejestracja/ do 14.08.2019 r.

Więcej infirmacji w Biuletynie informacyjnym, na stronie www.aeroklub.leszno.pl oraz www.soaringspot.com/en_gb/leszno-cup-2019/downloads.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony