Lotniczy Rajd Przyjaźni na Litwę

Aeroklub Krainy Jezior

Jak już pisaliśmy wcześniej: niebawem odbędzie się Warmińsko-Mazurski Lotniczy Rajd Przyjaźni na Litwę organizowany w dniach 18-20.09.2009r. przez Aeroklub Krainy Jezior we współpracy z Kaunas Aeroklubas.

W kolejnym już Rajdzie na Litwę organizatorzy zakładają promocję turystyki lotniczej, zwiedzanie ważnych dla Polaków miejsc: Trok i Wilna, doskonalenie kwalifikacji lotniczych,poznanie nowych lotnisk oraz zacieśnianie współpracy ze środowiskiem lotniczym i turystycznym Litwy.

W Rajdzie mogą uczestniczyć załogi samolotów zgłoszone do organizatora Rajdu.
Warunkiem udziału w Rajdzie samolotów nie będących w dyspozycji AKJ,jest wniesienie na konto AKJ nr.04 1240 5774 1111 0000 5724 7511 kwoty 50,00 zł tytułem wpisowego od każdej osoby będącej w załodze samolotu.
Koszty paliwa, hotele i partycypacje w transporcie autokarem oraz całodzienne wyżywienie uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Chętni powinni złożyć formalne zgłoszenie samolotu i załogi na adres mailowy: s.tolwinski@lotniskoketrzyn.pl lub fax. (089) 752-45-21.

Zapraszamy do zapoznania się z Programem Rajdu.

Źródło: Aeroklub Krainy Jezior
comments powered by Disqus