100-lecie lotnictwa w Elblągu już w najbliższą sobotę

Aeroklub Elbląski

14 lipca 2012 roku w godzinach odbędą się uroczyste obchody 100-lecia lotnictwa w Elblągu.

W godzinach od 12.00. do 18.00. odbędą się pokazy w powietrzu (część lotnicza), za którą jest odpowiedzialne nasze stowarzyszenie. Jest to wydarzenie unikatowe w skali Polski. Szacujemy, że będzie to jedna z największych imprez plenerowych tego roku. Zaprosiliśmy do udziału liczne grono pasjonatów lotnictwa - pilotów z Polski i zagranicy, którzy przybędą do nas na różnych typach statków powietrznych. Odbędą się specjalne pokazy lotnicze m. in. z udziałem Biało-Czerwonych Iskier, śmigłowców Straży Granicznej i Marynarki Wojennej RP, Grupy Akrobacyjnej „Żelazny”.

W ramach „XVI Świętojańskich Zawodów Balonowych im. Bogusława Stankiewicza” zobaczymy przelot balonów nad elbląskim lotniskiem specjalnie na potrzeby obchodów 100-lecia lotnictwa.

Zorganizowany zostanie specjalny plac zabaw i gier dla najmłodszych dzieci.Będzie miejsce do spożywania posiłków i napoi.

Oprócz w/w atrakcji 16 Dywizja Zmechanizowana udostępni na potrzeby festynu pojazd opancerzony BRDM-2 w raz z załogą z pełnym wyposażeniem indywidualnym oraz czterokołowy pojazd rozpoznawczy. 16 DZ utworzy stoisko promocyjno-informacyjne prezentujące profil i wizerunek współczesnych Wojsk Lądowych.

Ponadto będzie można zobaczyć wystawę modelarską w tym pokaz modeli latających. Będą również możliwe loty zapoznawcze.

Drugim etapem festynu jest część rozrywkowo-estradowa, za którą odpowiada Urząd Miejski w Elblągu. W godzinach wieczornych odbędą się występy muzyczne m.in. będzie można usłyszeć zespół Żuki, Overtime oraz Patrycję Ost. Będzie można obejrzeć także ekspozycję przygotowaną przez Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Odbędzie się konferencja naukowa poświęcona lotnictwu, której pokłosiem będzie publikacja książkowa. Organizatorem obchodów 100-lecia lotnictwa jest stowarzyszenie Aeroklub Elbląski oraz władze samorządowe Elbląga.


Komitet Honorowy obchodów 100-lecia lotnictwa

Dla uświetnienia wyjątkowego jubileuszu 100-lecia lotnictwa w Elblągu Aeroklub Elbląski powołał do życia specjalny Komitet Honorowy, do którego zaproszono wiele szanowanych osób, zarówno przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, parlamentarzystów, wybitnych reprezentantów gremiów naukowych a także wiele znakomitości świata lotniczego.

Na liście zaproszonych do Komitetu Honorowego znaleźli się m. in. Sławomir Nowak Minister Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Tomasz Kądziołka Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Krzysztof Banaszek Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Robert Gałązkowski Dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Błażej Krupa Prezes Krajowego Towarzystwa Lotniczego AOPA Poland, Krzysztof Radwan Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, kontradmirał SG Piotr Stocki Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Maciej Lasek Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Mieczysław Majewski Prezes Zarządu PZL-Świdnik S.A. Prezes Krajowej Rady Lotnictwa, Jacek Protas Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Marian Podziewski Wojewoda Warmińsko-Mazurski.

Większość zaproszonych osobistości potwierdziła już swoją obecność w Komitecie Honorowym. Główne obchody jubileuszu odbędą się 14 lipca 2012 roku na terenie lotniska. Będzie to jedna z największych imprez plenerowych w Elblągu połączona z wieloma atrakcjami. O szczegółach planowanego wydarzenia Aeroklub Elbląski będzie informował na bieżąco w mediach oraz na swojej stronie internetowej.

 
 

Czytaj również:
Iskry na elbląskim niebie

Źródło: Aeroklub Elbląski
comments powered by Disqus