Aeroklub Krakowski podejmie współpracę z 8. BLTr

Aeroklub Krakowski podpisał porozumienie z 8. BLT

W dniu 21 grudnia 2012 roku Dowódca 8. Bazy Lotnictwa Transportowego płk dypl. pil. Jacek Łazarczyk i Prezes Aeroklubu Krakowskiego Pan Jacek Turczyński podpisali porozumienie o współpracy.

Celem współpracy jest:

- kultywowanie i upowszechnianie tradycji, historii i dorobku lotnictwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem lotnictwa krakowskiego,

- propagowanie patriotyczno-obronnego wychowania młodego pokolenia Polaków,

- kształtowanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży polskim lotnictwem wojskowym i sportowym,

- promocja Bazy oraz zawodowej służby wojskowej w społeczeństwie,

- popularyzacja etosu służby wojskowej w imię hasła „Bóg, Honor i Ojczyzna",

- integracja środowiska wojskowego z cywilną społecznością lokalną.
Porozumienie z Aeroklubem Krakowskim

Tekst/Foto: kpt. Maciej Nojek

Źródło: 8 Baza Lotnicza
comments powered by Disqus