Sekretarz Stanu MON z wizytą w 4 Skrzydle Lotnictwa Szkolnego

Sekretarz Stanu MON z wizytą w 4 Skrzydle Lotnictwa Szkolnego (fot. por. Ewa Złotnicka)

We wtorek 2 marca br. minister Wojciech Skurkiewicz złożył wizytę roboczą w 4 Skrzydle Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.

W wizycie uczestniczył również I Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni pil. Jan Śliwka oraz Inspektor Sił Powietrznych gen. dyw. pil. Jacek Pszczoła. Delegacji towarzyszył dowódca 4 SLSz płk pil. dr inż. Grzegorz Ślusarz i dowódca 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego płk pil. Artur Borkowski.

Podczas wizyty zostały omówione priorytetowe zadania 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, jakimi są nadzór i koordynacja szkolenia lotniczego przyszłych pilotów wojskowych. Szczególną uwagę poświęcono na omówienie realizacji nowego programu szkolenia zaawansowanego, którego elementem jest samolot szkolno-treningowy M-346 Bielik.

  
(fot. por. Ewa Złotnicka)

Ministrowi Skurkiewiczowi przedstawiono infrastrukturę Bazy – nowoczesny domek pilota, hangary obsług technicznych oraz budynek obsługi sprzętu wysokościowo-ratowniczego.

Jednym z elementów pobytu w Dęblinie było zapoznanie Ministra z Ośrodkiem Szkolenia Symulatorowego, gdzie znajdują się wszystkie symulatory lotów, jakie na co dzień wspierają proces kształcenia i doskonalenia pilotów. Oprócz kompleksowych symulatorów lotu M-346 Bielik (Full Mission Simulator; Flight Training Device), symulatora katapultowania (Emergency Procedure Trainer), komputerowego systemu wspomagania (Simulated Base Training), zaprezentowano symulatory M-28 Bryza, śmigłowca SW-4 oraz najnowszy symulator lotu samolotu PZL-130 Orlik.

  
(fot. por. Ewa Złotnicka)

Wizyta była również okazją do rozmów z żołnierzami, którzy odpowiedzialni są za obsługę sprzętu i prawidłowe przygotowanie go do zadań szkoleniowych.

por. Ewa Złotnicka

Źródło: 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego
comments powered by Disqus