Pożegnanie radomskich sztandarów

4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego

Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej 2 Ośrodek Szkolenia Lotniczego i 1 Komenda Lotniska zostają przeformowane z dniem 1 stycznia 2011 roku w 42. Bazę Lotnictwa Szkolnego.

Dlatego też w przededniu przeformowania zgodnie z „Ceremoniałem Wojskowym Sił Zbrojnych RP”, 10 grudnia odbyło się na radomskim lotnisku wojskowym uroczyste pożegnanie sztandarów 2 OSzL i 1 KL.

Uroczystość rozpoczął Dowódca 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego płk pil. dr Adam ZIÓŁKOWSKI, który złożył meldunek o gotowości pododdziałów Dowódcy 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego gen. bryg. pil. Tomaszowi DREWNIAKOWI, po czym przy dźwiękach hymnu na maszt wciągnięto flagę państwową.

Kolejnym punktem uroczystego apelu były okolicznościowe wystąpienia. Dowódca Bazy płk Adam Ziółkowski podziękował wszystkim żołnierzom i pracownikom wojska za dotychczasową służbę, ale również nakreślił zadania i wyzwania stojące przed nową jednostką.

Przełożony radomskich żołnierzy gen. bryg. Tomasz Drewniak w swoim wystąpieniu powiedział, że „Dzisiaj, zgodnie z nowymi koncepcjami jakie są w Siłach Powietrznych i Siłach Zbrojnych wracamy do jednolitej struktury. Zadaniem bazy będzie między innymi prowadzenie praktycznego szkolenia podchorążych Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz zabezpieczenie logistyczne tego szkolenia - czyli to, co do tej pory miały w swoich kompetencjach 2 Ośrodek Szkolenia Lotniczego i 1 Komenda Lotniska”. Dowódca Skrzydła podkreślił jednocześnie, że radomska jednostka spełnia bardzo ważną funkcję w polskim lotnictwie. To właśnie w tym garnizonie przyszli piloci zdobywają pierwsze umiejętności pilotażowe.

Najbardziej doniosłym elementem tego apelu było jednak uroczyste pożegnanie sztandarów. Najpierw ze sztandarami pożegnały się delegacje żołnierzy Ośrodka i Komendy Lotniska. Następnie uroczystego zaprezentowania i pożegnania sztandarów dokonali dowódcy jednostek: 1 Komendy Lotniska ppłk mgr Krzysztof BARANOWSKI i 2 Ośrodka Szkolenia Lotniczego ppłk dypl. pil Sławomir KARPETA.

Pomimo, że dowódcy, kadra i pracownicy wojska rozformowywanych jednostek od kilku miesięcy realizują zadania przełożonych przygotowujące do tej zmiany, to pożegnalny przemarsz sztandarów przed frontem pododdziałów, dowódców i zaproszonych gości był najbardziej wzruszającym akcentem tego apelu.

Uroczystość pożegnania sztandarów zakończyła się podpisaniem aktu przeformowania jednostek w Sali Tradycji Radomskiego Garnizonu. W tym symbolicznym akcie uczestniczyli: dowódcy jednostek, poczty sztandarowe, fundatorzy sztandarów przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych regionu, duszpasterstwa wojskowego, organizacji pozarządowych i środowisk kombatanckich.

Apel wojskowy uświetniła kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych i Orkiestra Garnizonowa Sił Powietrznych z Radomia.

mjr Sławomir GĄSIOR
oficer prasowy 42. BLotSz
 


Źródło: 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego
comments powered by Disqus