Pilot roku 2011 w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego

Mjr Łukasz Piątek z 32 BLT

Po raz kolejny, zgodnie z wieloletnią tradycją, łascy lotnicy z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego wybrali, spośród swojego grona, pilota roku. Tegorocznym zwycięzcą głosowania został mjr pil. Łukasz Piątek – szef sekcji Standaryzacji i Oceny w Zespole Wsparcia Działań Lotniczych.

Mjr Piątek jest absolwentem Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego (1999 r.). W 2003 r. ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie. Pierwszy przydział otrzymał do 3. eskadry lotnictwa taktycznego na Krzesinach. W 2005 roku ukończył studia magisterskie w Akademii Obrony Narodowej. W tym samym roku został skierowany na dwuletni kurs przeszkalający na samolot F-16. Po powrocie, w 2007 roku, na krótko powrócił do 3.elt.

Od maja 2008 roku pełni służbę w Łasku, najpierw w 10.elt, a obecnie w 32.BLT.  W 2009 roku ukończył studia podyplomowe w AON na kierunku Międzynarodowe Stosunki Wojskowe. Ceniony przez przełożonych i podwładnych za zaangażowanie, pasję i wiedzę lotniczą. Był jedną z osób, które zorganizowały pierwsze w Polsce tankowanie w powietrzu w 2009r. Dzięki osobistemu zaangażowaniu mjr. Piątka, 32. BLT jest liderem wśród innych jednostek SP w wykorzystaniu informatycznego systemu zarządzania jednostką lotniczą Patriot Excalibur. Mjr Piątek brał udział w wielu ćwiczeniach międzynarodowych, m. in. Bold Avenger, BRTE, Briliant Ardent, ELITE i EMBOW.

W 2010 roku ukończył praktyczny kurs Tactical Leadership Programme w Albacete w Hiszpanii. Dowodził ugrupowaniem Grot podczas Air Show 2011 w Radomiu.  W 2010 roku, za wybitne osiągnięcia w służbie wojskowej odznaczony brązowym medalem “Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Posiada nalot ogólny 1350 godzin, z tego ponad 900 na samolocie F-16.Interesuje się techniką wojskową, historią, szczególnie okresem napoleońskim i II RP, językami obcymi (posiada 4 stopień znajomości języka angielskiego i 3 niemieckiego), literaturą. Żonaty, żona Maria jest adiunktem na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego.

Źródło: 32 Baza Lotnicza
comments powered by Disqus

Komentarze

posiada 4 stopień znajomości języka angielskiego i 3 niemieckiego
icao deutsch?

STANAG 6001 - 4 stopień jest najwyższy