Pożegnanie żołnierzy PKW Orlik 9

Baltic Air Policing 2020 (fot. kpt. Michał Kolad)

27 grudnia br. w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego zostali pożegnani żołnierze IX zmiany PKW Orlik, którzy przez najbliższe miesiące będą pełnić służbę w Estonii w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Pożegnanie rozpoczęło się od złożenia meldunku Inspektorowi Szkolenia gen. dyw. Markowi Sokołowskiemu, przez dowódcę uroczystości ppłk. Krzysztofa Bień. Po przeglądzie pododdziałów, przy dźwiękach hymnu została podniesiona flaga państwowa.

Rodziny żołnierzy oraz zaproszonych gości przywitał dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego płk pil. Tomasz Jatczak. Następnie odczytano Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego oraz wręczono flagę państwową dowódcy PKW Orlik 9 ppłk. pil. Krzysztofowi Dudzie. „Dla mnie jest pod wieloma względami szczególny dzień, obejmuję dowodzenie PKW (…) to dla mnie wielki honor, zaszczyt, ale też wyzwanie. Wyjeżdżamy na misję jako doskonale wyszkolony i zgrany zespół ” – powiedział dowódca PKW.


(fot. kpt. Michał Kolad)

Protokół o przekazaniu w operacyjne podporządkowanie kontyngentu pomiędzy Dowództwem Generalnym i Dowództwem Operacyjnym Sił Zbrojnych RP dokonali gen. dyw. Marek Sokołowski oraz Dowódca Centrum Operacji Powietrznych gen. dyw. pil. Dariusz Malinowski.

„Żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego, wyjeżdżając na misję nie reprezentujecie tylko siebie i jednostkę wojskową w której służycie, ale również Siły Zbrojne i całą Polskę” – powiedział w swoim przemówieniu gen. dyw.  Marek Sokołowski.

Głównym zadaniem wyjeżdzających żołnierzy będzie nadzór przestrzeni powietrznej (Air Policing) w rejonie państw bałtyckich: Republiki Estońskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej.

Uroczystość zakończyła się odegraniem Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz defiladą pododdziałów.

kpt. Michał Kolad


(fot. kpt. Michał Kolad)

Zgodnie z polityką Sojuszu Północnoatlantyckiego państwa członkowskie kolektywnie odpowiadają za zapewnienie integralności przestrzeni powietrznej NATO. W tym celu prowadzona jest jej stała kontrola (Air Policing). Prowadzenie misji Air Policing jest odpowiedzialnością narodową. Jednak w związku z tym, iż bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej NATO jest uznawane jako zadanie kolektywne, w przypadku, kiedy któryś z sojuszników nie posiada niezbędnych środków do realizacji tego zadania, wspomagają go pozostałe państwa NATO. Z tego powodu Air Policing jest najbardziej widoczną manifestacją jedności sojuszniczej w okresie pokoju, przypominającą o tradycyjnej funkcji NATO wynikającej z art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego – kolektywnej obronie.

Do chwili przystąpienia w 2004 r. do NATO Litwy, Łotwy, Estonii, oraz Słowenii jedynie Islandia oraz Luksemburg nie posiadały własnych sił powietrznych. W przypadku Islandii misję Air Policing wykonywały dotychczas Stany Zjednoczone. Natomiast przestrzeń powietrzną Luksemburga patrolują Belgowie. Wiosną 2004 roku państwa bałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia) zwróciły się we wspólnym oświadczeniu do Sojuszu, z prośbą o ochronę ich przestrzeni powietrznej, począwszy od pierwszego dnia członkostwa. Sojusznicy zdecydowali, że do 2007 roku misja Air Policing dla państw bałtyckich będzie wykonywana w trybie rotacyjnym – jako rozwiązanie tymczasowe (interim solution). W 2007 roku NATO zdecydowało o przedłużeniu interim solution do 2011 r. 8 lutego 2012 roku Rada Północnoatlantycka podjęła decyzję o przedłużeniu misji dozoru przestrzeni powietrznej Państw Bałtyckich, bez określania daty ich zakończenia (bezterminowo). Misję Air Policing dla Słowenii od 2004 roku wykonują samoloty włoskie, we współdziałaniu z siłami powietrznymi Węgier.

Misja Air Policing, w obszarze Państw Bałtyckich, pełniona jest od 29 marca 2004 r. przez siły wydzielone z państw sojuszniczych w 3-miesięcznych, a od 31 marca 2006 roku 4 miesięcznych zmian. Dotychczas w misji uczestniczyły siły z kilkunastu państw NATO. Pierwszym państwem pełniącym dyżury bojowe była Belgia.

Źródło: 32. Baza Lotnictwa Taktycznego
comments powered by Disqus