Nowe stanowisko służbowe gen. bryg. pil. Krzysztofa Walczaka

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej wręcza Gen. bryg. pil. Krzysztofowi Walczakowi nominację (fot. MON)

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej we wtorek (29 października) wręczył generałowi brygady pilotowi Krzysztofowi Walczakowi nominację na nowe stanowisko służbowe.

Zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej gen. bryg. pil. Krzysztof Walczak, Dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, został wyznaczony na stanowisko szefa Zarządu Wojsk Lotniczych – zastępcę Inspektora Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Nowe obowiązki służbowe gen. bryg. pil. Krzysztof Walczak obejmie z dniem 4 listopada 2019 r.

Gen. bryg. pil. Krzysztof Walczak urodził się 1 marca 1962 roku w Lubrańcu. Służbę w lotnictwie Sił Zbrojnych rozpoczął w 1981 roku, zostając słuchaczem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. W 1985 roku został promowany na stopień podporucznika i uzyskał tytuł pilota wojskowego. Służbę zawodową rozpoczął w 7. pułku lotnictwa bombowo-rozpoznawczego (plbr) w Powidzu, gdzie objął stanowisko starszego pilota. W latach 1985 – 1999 pełnił kolejno funkcje: dowódcy klucza, nawigatora, zastępcy dowódcy i dowódcy eskadry oraz starszego inspektora bezpieczeństwa lotów (BL) pułku.

W 2000 roku gen. bryg. pil. Walczak ukończył studia II stopnia w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, uzyskując tytuł magistra ekonomii. Po rozformowaniu 7. plbr, od stycznia 2000 roku do stycznia 2004 roku pełnił obowiązki starszego inspektora BL 7. eskadry lotnictwa taktycznego wchodzącej w skład Sił Reagowania NATO, a od lutego 2004 roku do października 2007 roku obowiązki na stanowisku starszego inspektora BL w Oddziale Bezpieczeństwa Lotów Dowództwa Sił Powietrznych w Warszawie. W 2006 roku ukończył studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej na kierunku zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. Od listopada 2007 roku do kwietnia 2010 roku pełnił obowiązki Dowódcy 1. Ośrodka Szkolenia Lotniczego w Dęblinie, a od maja 2010 roku obowiązki Szefa Oddziału Użytkowania i Prób w Locie Statków Powietrznych w Dowództwie Sił Powietrznych w Warszawie.

W latach 2010-2011 kontynuował naukę na studiach podyplomowych w Akademii Wojennej Sił Powietrznych USA w Maxwell (Alabama). Po ukończeniu studiów został wyznaczony na stanowisko zastępcy Dowódcy 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. Od 1 maja 2014 r. pełnił obowiązki zastępcy szefa Zarządu Wojsk Lotniczych w Inspektoracie Sił Powietrznych DG RSZ, natomiast od 11 maja do 18 października 2015 r. był Szefem Zarządu Działań Lotniczych DG RSZ. Z dniem 19 października 2015 r. został szóstym z kolei dowódcą 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego. 15.08.2019 r. został mianowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stopień generała brygady.

Gen. Walczak posiada klasę mistrzowską pilota wojskowego, uprawnienia instruktorskie we wszystkich warunkach atmosferycznych oraz pilota doświadczalnego II klasy. Wyszkolił wielu pilotów oraz spędził wiele godzin na ziemi kierując lotami. Jego życiowy nalot wynosi 2170 godzin, z czego około 1400 godzin na samolotach naddźwiękowych Su-20 i Su-22. Jako jeden z pierwszych pilotów w Polsce, w 2000 roku, uzyskał status gotowości do działań Combat Ready oraz uprawnienia instruktorskie zgodnie ze standardami NATO. Brał udział w wielu ćwiczeniach lotniczych w kraju i za granicą, między innymi: „Cooperative Banners 2000” w Norwegii, „NATO Air Meet 2000” w Danii, „Strong Resolve 2002” oraz Squadron Exchange w 2004 roku w Wielkiej Brytanii. Podczas tych ćwiczeń wykonywał loty na samolotach F-15, F-16, Hawk oraz Alpha Jet. Dwukrotnie zdobył tytuł Pilota Roku, w 1994 i 2002 roku.

Ukończył kurs języka angielskiego w Defence School of Languages w Wielkiej Brytanii, uzyskując III stopień znajomości wg STANAG 6001. Uczestniczył w kursie oficerów BL we francuskim Instytucie Bezpieczeństwa Lotów w Paryżu oraz w kursie COMAO w Belgii.

Wielokrotnie wyróżniany przez przełożonych, między innymi Złotym medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju, Brązowym Krzyżem Zasługi, a także innymi odznaczeniami resortowymi.

W 2002 roku został wyróżniony przez Dowódcę WLOP odznaką honorową bezpieczeństwa lotów, natomiast w 2007 roku uhonorowany Statuetką „Ikara”. W 2009 roku wyróżniony przez Dowódcę Sił Powietrznych za osiągnięcie najwyższych wyników w szkoleniu lotniczym jak również odznaką honorową „Zasłużony Pilot Wojskowy”. W 2010 roku dowodzony przez płk. Walczaka 1. Ośrodek Szkolenia Lotniczego, został wyróżniony przez Ministra Obrony Narodowej dyplomem uznania za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych oraz zdobył Puchar Dowódcy Sił Powietrznych za osiągnięcia w dziedzinie Bezpieczeństwa Lotów.

Źródło: 3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego
comments powered by Disqus