Przejdź do treści
Przekazanie obowiązków Dowódcy w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego (fot. 23.BLT)
Źródło artykułu

Przekazanie obowiązków Dowódcy w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego

W dniu 8 grudnia w 23. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim odbyła się uroczystość przekazania i objęcia obowiązków dowódcy jednostki wojskowej.

W obecności dowódcy 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego płk dypl. pil. Roberta Cierniaka obowiązki od płk dypl. pil. Macieja Trelki objął płk pil. Piotr Iwaszko. Zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym głównym punktem programu był symboliczny akt przekazania sztandaru jednostki oraz podpisanie protokołów przekazania i objęcia obowiązków zakończone złożeniem meldunku przełożonemu. Po ceremonii przekazania obowiązków głos zabrał przełożony – dowódca 1.SLT płk dypl. pil. Robert Cierniak, który podziękował zdającemu obowiązki dowódcy płk Trelce za wzorowe wykonanie obowiązków, po czym przedstawił dotychczasowy przebieg służby nowego dowódcy płk pil. Piotra Iwaszko.

Głos zabrał również zdający obowiązki dowódcy. – Żal się rozstawać z tym wszystkim, co tutaj zastałem i co wspólnie osiągnęliśmy, ale taki już jest żołnierski los, że stawia przed nami nieustannie nowe wyzwania. Zawsze dobrze będę wspominał to miejsce i ludzi, których tu miałem przyjemność spotkać – powiedział płk dypl. pil. Macieja Trelka w serdecznych słowach dziękując żołnierzom i pracownikom wojska za 6 lat wspólnej służby.

Płk pil. Piotr Iwaszko powitał zebranych słowami: – Przed nami nowe wyzwania. Pojawiają się nowe zadania, nieustannie zmieniają się przepisy i dokumenty normatywne, a co za tym idzie, również wymagania. Ze swojej strony zapewniam, że będę dążył do tego, aby czas, przez który będę miał zaszczyt dowodzić 23. Bazą Lotnictwa Taktycznego, zapisał się jak najlepiej w historii tej jednostki. Ostatnim elementem apelu była defilada pododdziałów bazy.

Zdający obowiązki dowódcy 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego płk dypl. pil. Maciej Trelka został wyznaczony na stanowisko szefa zarządu działań lotniczych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.


(fot. Konrad Kifert)

Płk pil. Piotr Iwaszko urodził się w 1975 roku w Kołobrzegu. Swoją przygodę z lotnictwem rozpoczął w 1990 roku wstępując do Liceum Lotniczego w Dęblinie, po zakończeniu którego został podchorążym w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. W 1998 roku został promowany na stopień podporucznika w korpusie osobowym lotnictwa. Służbę zawodową rozpoczął w 9. pułku lotnictwa myśliwskiego w Zegrzu Pomorskim, a następnie kontynuował ją w 41. plm w Malborku. W tym pułku przeszkolił się na samolot MiG-21 i wykonywał loty na tym typie statku powietrznego do czasu wycofania tego typu samolotu ze służby w Siłach Powietrznych w 2003 roku. W latach 2004 – 2006 studiował w Akademii Obrony Narodowej, jednocześnie w tym samym okresie ukończył studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Organizacjami Lotniczymi w tej samej uczelni. W czasie studiów wielokrotnie brał udział w ćwiczeniach w kraju i za granicą.

W 2006 roku, po promocji w AON, rozpoczął służbę w 1. eskadrze lotnictwa taktycznego „Warszawa” w Mińsku Mazowieckim, gdzie odbył przeszkolenie na samolocie MiG-29. Po uzyskaniu uprawnień instruktorskich wyznaczony został na stanowisko starszego instruktora, a następnie szefa szkolenia 1. elt. W 2011 roku objął stanowisko zastępcy dowódcy eskadry w 23. BLT, a następnie dowódcy eskadry. W 2013 roku ukończył studia doktoranckie. Otworzył  przewód doktorski na temat „Użycie lotnictwa myśliwskiego poza obszarem kraju na podstawie PKW”. Od 2014 roku zajmował stanowisko dowódcy grupy działań lotniczych w 23. BLT w Mińsku Mazowieckim.

Posiada pierwszą klasę pilota, uprawnienia instruktora oraz pilota doświadczalnego. W 2015 roku dowodził Polskim Kontyngentem Wojskowym „ORLIK 6” w składzie Sił Sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Litwy, Łotwy i Estonii. Był wielokrotnym uczestnikiem  międzynarodowych pokazów lotniczych, gdzie jako pilot pokazowy dawał dowód swojego wzorowego przygotowania oraz mistrzowskiego opanowania techniki pilotażu, co niejednokrotnie przyczyniło się do promowania Sił Powietrznych w kraju i zagranicą. W powietrzu spędził 1420 godzin zasiadając m.in. za sterami samolotów TS-11, MiG-21 i MiG-29 (ponad 832 godziny). Wielokrotnie wyróżniany i nagradzany za osiągnięcia w służbie wojskowej m.in. Lotniczym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Jest żonaty, ma dwóch synów. W dniu 1 grudnia wyznaczony został na stanowisko Dowódcy 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego.

Galeria zdjęć

mjr Mirosław Guziel

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony