Inauguracja roku szkoleniowego 2011 w Dowództwie 2 SLT

Inauguracja roku szkoleniowego w Dowództwie 2 SLT/fot. mjr Jan Żaczek/2 SLT
3 stycznia 2011r. rozpoczął się dla Dowództwa 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego szkoleniem inauguracyjnym, w ramach którego odczytano zadanie główne na 2011 rok oraz sposób jego realizacji.
Podczas spotkania zapoznano również cały stan osobowy Dowództwa 2 SLT. z rozkazem organizacyjnym Z-1, z zasadniczymi zamierzeniami na 2011 oraz z wybraną problematyką operacyjno – taktyczną i przedsięwzięciami szkolenia lotniczego.

Rozpoczęcie roku 2011 było również okazją do wyróżnienia odznakami strzeleckimi i dyplomami zwycięzców zawodów strzeleckich, przeprowadzonych na szczeblu Dowództwa 2 SLT. w dniu 17 listopada 2010.

Inauguracji roku szkoleniowego dokonał z-ca Dowódcy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego – płk dypl. pil. Rościsław STEPANIUK.

kpt. Marlena BIELEWICZ
oficer prasowy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego

Źródło: 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
comments powered by Disqus