"uLotne Rozmowy" z Pawłem Babińskim – cz. 2

uLotne Rozmowy (fot. ulotnerozmowy.pl)

Od lipca 2020 r. Konrad Stasiczak – pasjonat lotnictwa prowadzi ciekawy podcast: "uLotne Rozmowy".

Jego gośćmi są nie tylko piloci, ale również ludzie związani z lotnictwem, dla których jest ono największą pasją, a często sposobem na życie. Pasjonaci. To słowo najtrafniej definiuje ludzi, którzy są rozmówcami Konrada Stasiczaka.

Niedawno Konrad Stasiczak przeprowadził rozmowę z kolejnym gościem – Pawłem Babińskim, kontrolerem obszaru. Ci co latają mogą go kojarzyć z głosu, bo to jest ten głos po drugiej stronie, który czuwa nad nami, który patrzy na nas. I my jesteśmy tylko kwadracikiem na jego ekranie. Drugi odcinek tej rozmowy został opublikowany w dniu 28 marca.

Druga część rozmowy dotyczyła sytuacji awaryjnych, lotnictwa wojskowego i szkoleń z pilotami. Będzie mowa o podrywaniu pary dyżurnej i o tym jak Rosjanie lecieli w burzy.

Paweł Babiński związany jest ze służbą żeglugi powietrznej od 1990 roku (PP „Porty Lotnicze”, Agencją Ruchu Lotniczego, obecnie Polska Agencja Żeglugi Powietrznej). Od 1994 r. ma nadane uprawnienia Kontrolera Proceduralnego w kontroli obszaru przestrzeni powietrznej, w 1996 r. uzyskał licencję Kontrolera Radarowego, od 2004 r. posiada uprawnienia instruktora stanowiskowego (OJTI) w radarowej kontroli obszaru.

Był doradcą i koordynatorem ze strony Polskiej Agencji Ruchu Lotniczego w trakcie manewrów NATO NAM 2003, wyróżniony przez dowództwo formacji International Air Controll Unit za operacyjne wsparcie komponentu norweskiego – uznaniem za członka norweskiego zespołu operacyjnego.

W 2008 r. stworzył, zainicjował i przygotował projekt szkoleń Cross Training, przeprowadzając sesję szkoleniową pomiędzy współpracującymi ośrodkami kontroli ruchu lotniczego w Polsce. Po uzyskaniu certyfikatu IANS Luxemburg w 2008 r., wykonywał obowiązki egzaminatora ELPAC w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Od 2010 r. powołany przez Prezesa PAŻP na Kierownika Zespołu ds. Organizacji i przeprowadzenia szkoleń familiaryzacyjnych z obsługi systemu PEGASUS. W 2010 r. po uzyskaniu certyfikatu Facylitatora Eurocontrol współorganizował i prowadził w PAŻP program Team Resource Management. Absolwent wydziału lotniczego Akademii Obrony Narodowej, ukończył z wyróżnieniem studia na kierunku „Zarządzanie organizacjami lotniczymi”.

Zapraszam na drugą z trzech części rozmowy z Pawłem Babińskim.


Przeczytaj również:
"uLotne Rozmowy" z Pawłem Babińskim – cz. 1

Źródło: ulotnerozmowy.pl
comments powered by Disqus