Sesja egzaminacyjna w czerwcu – ULC i PWSZ Chełm

ULC - sesja egzaminacyjna - ważne

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że najbliższa sesja egzaminacyjna odbędzie się w dniach  18 czerwca 2021 roku w godzinach 8:30-15:00.

Rezerwacje zostaną uruchomione 31 maja 2021 r. od godziny 9:00.

Do egzaminów w sesji majowej będą mogły przystępować wyłącznie:
• osoby posiadające rezerwację,
• osoby, dla których sesja czerwcowa jest ostatnią sesją, w której mogą wziąć udział (dotyczy osób, które są w trakcie egzaminów)*

*„Osoby w trakcie egzaminów” to osoby, które rozpoczęły już zdawanie w Urzędzie tj. zdawały minimum jeden przedmiot do danej licencji. Nie dotyczy to osób, którym w czerwcu kończy się ważność zaświadczenia o ukończeniu szkolenia – te osoby, chcąc rozpocząć zdawanie w czerwcu, muszą posiadać rezerwację. W przypadku nierozpoczęcia zdawania egzaminów w terminie ważności zaświadczenia o ukończeniu szkolenia należy zgłosić się do ośrodka szkolenia celem uzyskania aktualnego zaświadczenia (wniosek i opłata, złożone do Urzędu, zachowują ważność).

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował również, że w dniach 10 – 11 czerwca 2021 r. w Centrum Lotniczym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (Depułtycze Królewskie 55) odbędzie się sesja egzaminów teoretycznych na licencje:

• pilota samolotowego rekreacyjnego LAPL(A),
• pilota samolotowego turystycznego PPL(A),
• pilota śmigłowcowego rekreacyjnego LAPL(H),
• pilota śmigłowcowego turystycznego PPL(H),
• pilota szybowcowego SPL,
• pilota balonowego BPL.

Rezerwacje na sesję będą uruchomione 28 maja 2021 r. od godziny 9:00.
Sesja egzaminacyjna odbędzie się w godzinach 9:00 – 15:00

Do egzaminów w sesji majowej będą mogły przystępować wyłącznie:
• osoby posiadające rezerwację,
• osoby, dla których sesja czerwcowa jest ostatnią sesją, w której mogą wziąć udział (dotyczy osób, które są w trakcie egzaminów)*

*„Osoby w trakcie egzaminów” to osoby, które rozpoczęły już zdawanie w Urzędzie tj. zdawały minimum jeden przedmiot do danej licencji. Nie dotyczy to osób, którym w czerwcu kończy się ważność zaświadczenia o ukończeniu szkolenia – te osoby, chcąc rozpocząć zdawanie w czerwcu, muszą posiadać rezerwację. W przypadku nierozpoczęcia zdawania egzaminów w terminie ważności zaświadczenia o ukończeniu szkolenia należy zgłosić się do ośrodka szkolenia celem uzyskania aktualnego zaświadczenia (wniosek i opłata, złożone do Urzędu, zachowują ważność).

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus