Raport o ruchu w polskiej przestrzeni powietrznej – stan na 25 marca br.

Kontrola ruchu lotniczego (fot. PAŻP)

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaprezentowała dobowy raport dotyczący zmian w ruchu lotniczym na i nad terytorium RP.

W kolejnym dniu obowiązywania czasowego wstrzymania międzynarodowych i krajowych połączeń lotniczych do i z terytorium RP, odnotowujemy dalsze spadki ruchu w polskiej przestrzeni powietrznej jak i na polskich lotniskach w porównaniu do analogicznego okresu w latach ubiegłych. Poniżej liczba wszystkich operacji lotniczych łącznie z lotami tranzytowymi.

• Wtorek 26.03.2019 – 1818 operacji
Wtorek 24.03.2020 – 456 operacji (spadek o 75 proc.)*

Poniżej ruch na lotniskach w dniu 24 marca br. (liczba operacji):*

• Bydgoszcz – EPBY – 0 (9 w 2019 r.) spadek o 100 proc.
• Gdańsk – EPGD – 11 (93 w 2019 r.) spadek o 88 proc.
• Kraków – EPKK – 10 (142 w 2019 r.) spadek o 93 proc.
• Katowice – EPKT – 21 (72 w 2019 r.) spadek o 71 proc.
• Lublin – EPLB – 0 (3 w 2019 r.) spadek o 100 proc.
• Łódź – EPLL– 0 (6 w 2019 r.) spadek o 100 proc.
• Modlin – EPMO – 3 (45 w 2019 r.) spadek o 93 proc.
• Olsztyn-Szymany – EPSY – 0 (10 w 2019 r.) spadek o 100 proc.
• Poznań – EPPO – 7 (50 w 2019 r.) spadek o 86 proc.
• Radom – EPRA – 0 (0 w 2019 r.)
• Rzeszów – EPRZ – 1 (29 w 2019 r.) spadek o 97 proc.
• Szczecin – EPSC – 0 (16 w 2019 r.) spadek o 100 proc.
• Warszawa – EPWA – 62 (493 w 2019 r.) spadek o 87 proc.
• Wrocław – EPWR – 5 (67 w 2019 r.) spadek o 93 proc.
• Zielona Góra – EPZG – 0 (2 w 2019 r.) spadek o 100 proc.

Liczba operacji lotniczych na wszystkich polskich lotniskach w dniu 24 marca br.:

120 operacji (1037 w 2019 r.) spadek o 88 proc.*

* Porównania zostały dokonane na podstawie danych za dzień operacyjny np. poniedziałek w podobnym okresie ubiegłego roku, a nie na zasadzie data do daty. Prezentowane dane pochodzą z systemów Network Managera i zawierają informacje o ruchu GAT IFR.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus