Przejdź do treści
Andrzej Pazio (fot. Warszawski Klub Seniorów Lotnictwa)

Odszedł Andrzej Pazio – instruktor pilot szybowcowy, samolotowy i śmigłowcowy

Do redakcji dotarła smutna wiadomość. W dniu 1 lutego, w wieku 89 lat, zmazł Andrzej Pazio – wybitny pilot, pracownik i działacz lotnictwa sportowego oraz gospodarczego – sanitarnego i agrolotnictwa. Publicysta lotniczy.

Andrzej Pazio urodził się 24 sierpnia 1932 r. w Warszawie. Maturę uzyskał w Łodzi w 1950 r. i rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego.

Szkolenie szybowcowe rozpoczął w 1948 r. i kontynuował je w Aeroklubie Łódzkim, w szkołach szybowcowych w Jeżowie i na Żarze. Kurs instruktorski szybowcowy ukończył w 1952 roku z 1 lokatą. W 1953 r.  rozpoczął szkolenie na samolotach uzyskując licencję pilota samolotowego, a w 1960 r.  uprawnienia instruktora samolotowego. Uzyskał wkrótce kolejne uprawnienia lotnicze; loty na samolotach wielosilnikowych, wg przyrządów, agrolotnicze, przechodzi przeszkolenie w lotach na śmigłowcach.

Od 1953 roku podjął pracę zawodową w lotnictwie sportowym jako instruktor szybowcowy i samolotowy, wykładowca, kierownik wyszkolenia w Centralnych Szkołach Wyszkolenia w Jeżowie Sudeckim, na Żarze i w aeroklubach regionalnych. Od 1967 r.  pracował w biurze zarządu Aeroklubu Polskiego jako inspektor szkolenia lotniczego, w tym nadzorował i organizował kursy dla instruktorów, prowadził zajęcia i wykonywał loty egzaminacyjne. Opracowywał i doprowadzał do zatwierdzenia  instrukcje wykonywania lotów oraz programy szkolenia, które używane są do dzisiaj. Uczestniczył w badaniu wypadków lotniczych.

Pracował też w lotnictwie sanitarnym zarówno jako pilot, a od 1970 r. jako szef pilotów w Centralnym Zespole lotnictwa sanitarnego w Warszawie. Tu odpowiadał za organizowanie i nadzór nad szkoleniem pilotów na symulatorach i samolotach oraz śmigłowcach.

Od 1979 r pracował również w Zakładzie Usług Agrolotniczych. w dyrekcji ZUA zajmował stanowisko szefa pilotów i inspektora bezpieczeństwa lotów. Nadzorował szkolenie, kontrole kwalifikacji i wiadomości personelu latającego. W czasie pobytu na kontraktach zagranicznych pełnił obowiązki szefa pilotów i kierowników baz w Egipcie, Sudanie czy Etiopii. Latał też jako lider grup samolotów przebazowywanych do Afryki.

Jego nalot ogólny to ok. 10000 godz. na 27 typach samolotów, 25 szybowców i 3 śmigłowców, w tym 2800 jako instruktor.

Andrzej Pazio na podstawie własnego doświadczenia jako instruktor w szkoleniu lotniczym opracowywał wiele materiałów szkoleniowych z metodyki szkolenia lotniczego.

Po przejściu na emeryturę w 1991 roku w dalszym ciągu prowadził wykłady i zajęcia metodyczne na kursach dla kandydatów dla instruktorów w kilku Aeroklubach regionalnych.

Ponadto w latach 1991-95 wykonywał społecznie czynności instruktora w Górskiej Szkole Szybowcowej Żar k. Żywca. Tu między innymi prowadził loty szkolne z kandydatami na instruktorów i w nauce pilotażu wg przyrządów oraz w lotach grupowych i holowaniu szybowców.

Zamieszczał materiały dotyczące pilotażu i metodyki szkolenia w głównych periodykach lotniczych jak: Skrzydlata Polska, Skrzydła i Motor, Przegląd Lotniczy.

Pomagał w ULC we wprowadzeniu nowych przepisów lotniczych JAR w zastosowaniu do całego lotnictwa cywilnego.

Równocześnie od 1989 r. był członkiem Warszawskiego  Klubu Seniorów Lotnictwa. Tu uczestniczył we wszystkich uroczystościach klubowych i prowadził prelekcje na zebraniach ogólnych wykorzystując swoje doświadczenia jak np. o pracy Lotnictwa Sanitarnego w Polsce czy o kontrakcie w ramach ONZ prowadzonej w Etiopii, przez polskie samoloty dla transportu żywności dla głodującej ludności.

Związany był też społecznie z organizacją cyklicznych zjazdów środowiska agrolotników: w 2008 w Waplewie na Mazurach, 2011 w Krakowie, 2014 w Szreniawie k. Poznania i 2017 w Mielcu. Wykonywał m.in. przygotowanie po kilkaset kompletów materiałów zjazdowych przeznaczonych dla rozdawania uczestnikom i gościom oraz pracował w obsłudze recepcji tych zjazdów.

Za swą pracę posiada odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi 1979, Srebrna, Złota i Diamentowa odznaka szybowcowa 1962, Mistrz Sportu 1962, Zasłużony dla leśnictwa 1987, Zasłużony dla ochrony zdrowia 2005, Brązowy i Srebrny Medal za zasługi dla obronności 1960/2014, Błękitne Skrzydła 2018, Honorowe wyróżnienie Dedala (z żoną Lidią) 2020.

Dziękujemy mu za zaangażowanie i ofiarność w wyszkoleniu wielu pilotów i dbanie o ich bezpieczeństwo we wszystkich swoich miejscach pracy jak też za bezinteresowność w działalności społecznej.

Pogrzeb Andrzeja Pazio odbędzie się w dniu 10 lutego 2022 r. o godz 10:30 na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie, w domu pogrzebowym sala B.

FacebookTwitterWykop

Nasze strony