Przejdź do treści

Nocne prace konserwacyjne PansaUTM w dniu 29 czerwca 2023

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że w nocy z 29 na 30 czerwca 2023 r. w godz. 22:00 – 4:00 czasu lokalnego będą przeprowadzane planowe prace konserwacyjne infrastruktury teleinformatycznej PAŻP. W tym czasie mogą wystąpić problemy z systemem PansaUTM.

W przypadku problemów z użytkowaniem aplikacji mobilnej, piloci, którzy mają zatwierdzone plany lotu w CTR, aby uzyskać zgodę na start, proszeni są o bezpośredni kontakt telefoniczny z daną wieżą według schematu opisanego poniżej.

Informacja o akceptacji/modyfikacji/odrzuceniu lotu przekazana drogą telefoniczną jest wiążąca dla pilota BSP i nadrzędna do czasu zakończenia prac konserwacyjnych.

Operacje, które nie wymagają koordynacji z TWR (loty w odległości 1-6 km od lotniska do wysokości 30 m AGL dronami o masie do 900 g oraz loty w odległości powyżej 6 km od lotniska do wysokości 100 m AGL dronami do 25 kg) należy zgłosić wysyłając maila na adres utm@pansa.pl zawierającego następujące informacje:

 • imię i nazwisko pilota
 • numer telefonu
 • lokalizację lotów wyrażoną we współrzędnych geograficznych w formacie WGS-84
 • okrąg o promieniu XXX m
 • deklarowanego czasu rozpoczęcia / zakończenia lotów.

Procedury zgłaszania operacji BSP w CTR

Loty VLOS

1. Pilot BSP w razie wymaganej zgody na operację od TWR jest zobowiązany do wykonania telefonu 10 minut przed startem w celu jej uzyskania, podając:

 • imię i nazwisko;
 • callsign utworzony w systemie PansaUTM;
 • rejon RPA, w którym się znajdujemy;
 • wysokość lotu nie wyższą niż podana w planie misji;
 • planowany czas lotu mieszczący się w czasie zaplanowanym w misji.

2. Po zakończeniu lotu (jeśli nie zostało to uzgodnione inaczej) Pilot BSP jest zobowiązany zadzwonić na TWR i poinformować o zakończeniu operacji BSP podając:

 • imię i nazwisko;
 • callsign utworzony w systemie PansaUTM;
 • rejon RPA, w którym wykonywany był lot.

3. W przypadku utraty kontroli nad dronem Pilot BSP bezzwłocznie wykona telefon na TWR podając:

 • przybliżony czas do rozładowania baterii;
 • ostatnią znaną prędkość;
 • kierunek lotu.

Loty BVLOS

1. Pilot BSP w razie wymaganej zgody na operację od TWR jest zobowiązany do wykonania telefonu 10 minut przed startem w celu jej uzyskania, podając:

 • imię i nazwisko;
 • callsign utworzony w systemie PansaUTM;
 • rejon RPA, w którym się znajdujemy oraz nazwa opublikowanego rejonu lotu – UAS[NR];
 • wysokość lotu nie wyższą niż podana w planie misji;
 • planowany czas lotu mieszczący się w czasie zaplanowanym w misji.

2. Po zakończeniu lotu (jeśli nie zostało to uzgodnione inaczej) Pilot BSP jest zobowiązany zadzwonić na TWR i poinformować o zakończeniu operacji BSP podając:

 • imię i nazwisko;
 • callsign utworzony w systemie PansaUTM;
 • rejon RPA, w którym wykonywany był lot oraz nazwa opublikowanego rejonu lotu – UAS[NR];

3. W przypadku utraty kontroli nad dronem Pilot BSP bezzwłocznie wykona telefon na TWR podając:
przybliżony czas do rozładowania baterii;

 • ostatnią znaną prędkość;
 • kierunek lotu.

Procedury zgłaszania operacji BSP w FIS

Dla lotów BSP odbywających się w  przestrzeni odpowiedzialności FIS, w przypadku problemów z aplikacją mobilną, zgłoszenie operacji BSP należy zgłosić wysyłając maila na adres utm@pansa.pl zawierającego następujące informacje:

 • imię i nazwisko pilota
 • numer telefonu
 • współrzędne geograficzne punktu startu/lądowania w formacie WGS-84
 • wysokość lotu
 • okrąg o promieniu XXX m
 • deklarowanego czasu rozpoczęcia / zakończenia lotów.

ORAZ zgłoszenia lotu telefonicznie do właściwego sektora FIS jeśli operacja będzie dobywać się w strefach RMZ powyżej wysokości określonej w AIP Polska lub ADIZ podając poniższe informacje.

Loty BSP VLOS w strefach RMZ lub ADIZ

1. Pilot BSP kontaktuje się telefonicznie z personelem FIS i przekazuje informacje o planowanym rozpoczęciu lotu VLOS, podając:

 • imię i nazwisko;
 • miejsce wykonywania lotu – pobliska miejscowość;
 • wysokość lotu;
 • planowany czas lotu.

2. Po zakończeniu lotu (jeśli nie zostało to uzgodnione inaczej) pilot BSP kontaktuje się telefonicznie z personelem FIS, podając:

 • imię i nazwisko;
 • miejsce wykonywania lotu – pobliska miejscowość.

3. W przypadku utraty kontroli nad dronem pilot BSP bezzwłocznie wykonuje telefon na FIS podając:

 • przybliżony czas do rozładowania baterii;
 • ostatnią znaną prędkość;
 • kierunek lotu.

Loty BSP BVLOS w przestrzeni klasy G, w strefach RMZ lub ADIZ

1. Pilot BSP kontaktuje się telefonicznie z personelem FIS i przekazuje informacje o planowanym rozpoczęciu lotu BVLOS, podając:

 • imię i nazwisko;
 • miejsce wykonywania lotu – pobliska miejscowość oraz nazwa opublikowanego rejonu lotu – UAS[NR];
 • wysokość lotu;
 • planowany czas lotu.

2. Po zakończeniu lotu (jeśli nie zostało to uzgodnione inaczej) pilot BSP kontaktuje się telefonicznie z personelem FIS, podając:

 • imię i nazwisko;
 • miejsce wykonywania lotu – pobliska miejscowość oraz nazwa opublikowanego rejonu lotu – UAS[NR].

3. W przypadku utraty kontroli nad dronem pilot BSP bezzwłocznie wykonuje telefon na FIS podając:

 • przybliżony czas do rozładowania baterii;
 • ostatnią znaną prędkość;
 • kierunek lotu.

Numery TWR:

EPWA – (22) 574 55 62
EPMO – (22) 574 55 19
EPKK – (22) 574 75 68
EPPO – (22) 574 73 67
EPGD – (22) 574 74 62
EPKT – (22) 574 78 61
EPWR – (22) 574 48 61
EPRZ – (22) 574 76 71
EPLB – (22) 574 77 40
EPSC – (22) 574 79 33
EPZG – (22) 574 77 05
EPBY – (22) 574 71 45
EPLL – (22) 574 72 62
EPSY – (22) 574 79 85
EPRA – (22) 574 79 76

Numery FIS:

FIS Warszawa – (22) 574-55-85
FIS Gdańsk – (22) 574-74-85
FIS Kraków – (22) 574-75-85
FIS Poznań – (22) 574-73-85
FIS Olsztyn – (22) 574-55-88

FacebookTwitterWykop

Nasze strony