Przejdź do treści
"Gapa" nr 39 (fot. lotniczyantykwariat.istore.pl)
Źródło artykułu

"Gapa" nr 39 już w sprzedaży

Niedawno ukazał się numer trzydziesty dziewiąty czasopisma "Gapa". To lotniczy magazyn historyczny. Wydawcy pragną upowszechniać prawdziwą historię Polskich Skrzydeł, nie zważając na zmieniające się mody i koniunktury. Pragną chronić przed zniszczeniem i zapomnieniem wszelkie pamiątki polskiego lotnictwa – zarówno te materialne, zbudowane z metalu, drewna i cegły, jak i te papierowe oraz te najbardziej ulotne – istniejące tylko w ludzkiej pamięci.

W nr 39 czasopisma "Gapa", który ukazał się z lekkim opóźnieniem, polecamy:

Pan Inżynier
Osobiste wspomnienie Miłosza Rusieckiego o Ryszardzie Witkowskim (1926–2022).

Poznańskie "białe kruki"
Robert Gretzyngier rwie piórka z głowy – swojej i poznańskich kruków.

Poznańskie kruki na odznakach eskadrowych 3 Pułku Lotniczego
Paweł Tuliński opisuje odznaki pamiątkowe poznańskich eskadr myśliwskich.

Józef Kaczor
Fragment historii Sosnowca na przykładzie losów jednego z jego mieszkańców – spisany przez Janusza Kaczora.

Oficerowie z Lyonu 1940
Bartłomiej Belcarz prezentuje listę personelu CWL w Lyon Bron.

Listy do ukochanej
Piotr Hodyra opracował i opatrzył wstępem wspomnienia Narcyza Krupowicza, oficera technicznego 301 Dywizjonu Bombowego.

Zimno mi się robi, kiedy pomyślę o wodzie…
Fragment z pamiętników sierż. Feliksa Łazowskiego

Odrzutowy Lancaster
Wojtek Matusiak opisuje nieznany epizod z lotniczej biografii inż. Wiktora Narkiewicza.

Gruziński as ludowego lotnictwa
Wojciech Zmyślony odkrywa historię asa polskiego lotnictwa z Zakaukazia.

Cwana Gapa
Spojrzenie z innej strony na historię lotnictwa (nie tylko polskiego).

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony