LPR: Ćwiczenie pk. „Autostrada 2016”

Śmigłowiec LPR z bazy w Gliwicach na ćwiczeniu pk. „Autostrada 2016” (fot. katowice.uw.gov.pl)

Załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z bazy w Gliwicach wzięła 21 kwietnia udział w ćwiczeniach organizowanych przez wojewodę śląskiego przy współudziale hetmana kraju morawsko-śląskiego z Czech.

Scenariusz ćwiczenia zakładał zderzenie na autostradzie dwóch autokarów - jeden autokar należący do przewoźnika czeskiego przewożący około 20 osób, a drugi do przewoźnika polskiego przewożący 30 studentów z Polski.

Pomoc poszkodowanym była udzielana na miejscu zdarzenia, a następnie byli oni transportowani do szpitali karetkami i śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Celem symulacji był weryfikacja czasu reagowania służb ratunkowych Polski i Czech, potrzeb w zakresie zapewnienia pomocy medycznej bądź psychologicznej osobom poszkodowanym i ich bliskim. Podczas ćwiczenia sprawdzane też były procedury koordynacji, współdziałania i komunikacji służb uczestniczących w działaniach ratowniczych oraz jednostek samorządowych, na terenie których doszło do wypadku.

Ćwiczenie pk. „Autostrada 2016” było jednym z działań służących przygotowaniu do mających się odbyć w lipcu Światowych Dni Młodzieży.
(fot. katowice.uw.gov.pl)

Źródło: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
comments powered by Disqus