Projekt „Bezzałogowy samolot stratosferyczny Phoenix”

Phoenix

Przedmiotem prac projektu badawczo – rozwojowego „Phoenix” jest bezzałogowy samolot stratosferyczny stanowiący platformę przeznaczoną do szeroko pojmowanego monitoringu. Prace w Instytucie Lotnictwa rozpoczęły się z dniem 1 stycznia i zaplanowane są do 31 grudnia 2013 roku. W projekcie wykorzystana zostanie nowa koncepcja prowadzenia obserwacji, oparta o bezzałogowy samolot stratosferyczny zasilany energią elektryczną otrzymaną z ogniw słonecznych i akumulatorów.

Rozwiązanie to jest tańsze i efektywniejsze niż stosowane obecnie na rynku świadczenia usług monitoringu samoloty i satelity, charakteryzując się przy tym szeregiem właściwości niespotykanych w dotychczasowych rozwiązaniach tego problemu. Projekt realizowany jest ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Kierownikiem projektu został Krystian Woźniak.

Źródło: Instytut Lotnictwa
comments powered by Disqus