Spotkanie PAŻP z lekarzami orzecznikami lotnictwa cywilnego

Spotkanie PAŻP z lekarzami orzecznikami lotnictwa cywilnego (fot. PAŻP)

W styczniu 2017 roku wchodzą w życie wytyczne rozporządzenia KE 2015/340 regulujące, miedzy innymi, kwestie badań lotniczo lekarskich obowiązkowych dla służb ruchu lotniczego.

Zmiany wprowadzane na początku przyszłego roku są niezwykle istotne dla wszystkich pracowników służb ruchu lotniczego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, dlatego PAŻP jest współorganizatorem spotkań kontrolerów ruchu lotniczego oraz pracowników służby informacji powietrznej (FIS) z Naczelnym Lekarzem Lotnictwa Cywilnego oraz Konsultantem Krajowym w dziedzinie medycyny lotniczej i lekarzami orzecznikami medycyny lotniczej, którzy w ramach swoich obowiązków wydają opinię o zdolności do pełnienia czynności lotniczych przez pracowników służb ruchu lotniczego.

20 czerwca gośćmi Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej była grupa ponad 40 orzeczników medycyny lotniczej. Całodzienna konferencja stworzyła szeroką możliwość wymiany informacji dotyczących medycznych i organizacyjnych aspektów wydawania orzeczeń w nowym zakresie, była okazją do zapoznania się ze środowiskiem codziennej pracy służb lotniczych PAŻP, dała także możliwość wyjaśnienia wątpliwości i obaw wynikających z wprowadzanych zmian. Spotkanie otworzyła Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Magdalena Jaworska, która podkreśliła konieczność wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy PAŻP a środowiskiem lekarzy orzeczników medycyn lotniczej, jako współpracujących ze sobą grup zawodowych, które są odpowiedzialne za poziom bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej.

Przepisy rozporządzenia 2015/340, które kończą vacatio legis w styczniu 2017, będą dotyczyć ponad 500 kontrolerów ruch lotniczego i około 70 pracowników służby informacji powietrznej (FIS) zatrudnionych w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, a także kandydatów do tych służb, którzy w przyszłości będą chcieli podjąć naukę tych zawodów.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus