Przejdź do treści
Jakub Marszałkiewicz "Walki powietrzne podczas wojen izraelsko-arabskich"
Źródło artykułu

Książka "Walki powietrzne podczas wojen izraelsko-arabskich"

Na przełomie listopada i grudnia 2016 roku, nakładem wydawnictwa Difin, ukazała się książka pt. "Walki powietrzne podczas wojen izraelsko-arabskich" autorstwa Jakuba Marszałkiewicza.

Książka ukazuje ogromną rolę lotnictwa w konfliktach zbrojnych XX wieku na przykładzie wojen izraelsko-arabskich. Przedstawiono tu prymat w skuteczności zastosowania nowoczesnego lotnictwa Izraela, wyposażonego z reguły w najnowszy sprzęt i doskonale wyszkolony personel, nad lotnictwem państw arabskich, które opierało się na masie, a nie jakości.

Publikacja zawiera opis zastosowania lotnictwa podczas wybranych konfliktów izraelsko-arabskich z naciskiem na opis działań lotniczych podczas wojny sześciodniowej 1968 r. oraz wojny Jom Kippur w 1973 r. W działaniach tych Izrael paradoksalnie pokazał idealny przykład "biletzkriegu", w ciągu kilku godzin unicestwiając o wiele bardziej liczne armie arabskie za pomocą swojego nowoczesnego i doskonale wyszkolonego lotnictwa. Opisano także historię powstania lotnictwa Izraela, włącznie z jej licznymi polskimi wątkami.

Autor książki, Jakub Marszałkiewicz, jest pasjonatem lotnictwa, pilotem samolotowym oraz absolwentem Lotniczych Zakładów Naukowych we Wrocławiu, studiów magisterskich z Zarządzania Ruchem Lotniczym na Wydziale Lotnictwa Akademii Obrony Narodowej (AON) w Warszawie oraz studiów podyplomowych z tego zakresu w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Ukończył także studia podyplomowe z logistyki oraz menedżerskie z zarządzania oświatą. Ukończył także przeszkolenie w zakresie lotów według przyrządów(IFR) w Poznaniu oraz pilotaż u samolotów wielosilnikowych w Kanadyjskiej Akademii Lotniczej (Canadian Flight Academy) pod Toronto, a także kursy teoretyczne na liniową/zawodową licencjępilota ATPL(A) oraz na Dyspozytora Lotniczego (teoria i praktyka). Latał także na szybowcach.

Aktualnie pracuje jako wykładowca przedmiotów związanych z lotnictwem, logistyką, transportem i bezpieczeństwem narodowym w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku oraz na Politechnice Gdańskiej, a niekiedy także na innych uczelniach. Jest też członkiem Dolnośląskiej Akademii Lotniczej, funkcjonującej przy Otwartym Muzeum Techniki Nadbor we Wrocławiu. Od wielu lat publikuje artykuły w branżowej prasie lotniczej, głównie w takich czasopismach jak Aeroplan, Lotnictwo z szachownicą, a czasami także listy w Skrzydlatej Polsce. Opracował ogółem kilkadziesiąt artykułów dla polskiej prasy lotniczej oraz kilka dla zagranicznej (Wielka Brytania i Kanada), a także kilka podręczników lotniczych i publikacji naukowych (w tym na AON oraz WSOSP). Jego opowiadanie lotnicze Wellington R-1379 zostało wyróżnione przez redakcję Przeglądu Lotniczego PLAR w 2015 r.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony