Pierwsze Igrzyska Lotnicze Leszno 2011

CSS AP w Lesznie

Komitet Organizacyjny Pierwszych Igrzysk Lotniczych Leszno 2011 (PIL Leszno 2011) zaprasza do udziału w warsztatach roboczych związanych z organizacją PIL 2011. Igrzysk zostaną rozegrane w dniach 13.08.2011 do 21.08.2011 r.

W ramach Igrzysk planowane jest rozegranie następujących dyscyplin sportowych:
1. Zawody szybowcowe;
2. Zawody w akrobacji samolotowej;
3. Zawody spadochronowe;
4. Zawody balonowe;
5. Zawody modelarskie.

Ze względu na to, że Igrzyska będą organizowane po raz pierwszy i wymagają innego podejścia do organizacji niż zwykłe zawody, grupa inicjatywna przyjęła termin spotkania organizacyjnego na: 26.11.2010 w CSS w Lesznie sala 101, godzina 12.00, na którym to spotkaniu podjęte zostaną następujące tematy:
1. Harmonogram przygotowania do PIL;
2. Plan otwarcia Igrzysk;
3. Składy osobowe odpowiedzialne za poszczególne dyscypliny, które będą rozgrywane w ramach PIL;
4. Sposób sędziowania PIL i składy sędziowskie na poszczególne dyscypliny;
5. Dokumenty organizacyjne i regulaminy rozegrania PIL;
6. Preliminarz PIL;
7. Plan zakończenia Igrzysk – w formie Air Show
8. Inne.

W imieniu komitetu inicjującego, zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu. Prosimy również o pomoc w zorganizowaniu składu sędziowskiego, który będzie wstanie objąć całokształt problemów związanych z rozegraniem PIL, stworzenia dokumentów, wg. Których rozegrane będą poszczególne konkurencje. Liczymy, że po tym spotkaniu będziemy mogli przedstawić dokumenty wymagane wewnętrznymi przepisami do oficjalnego zgłoszenia PIL jako imprezy sportowej.

Informuję również, że zaproszenie na to spotkanie przyjęli przedstawiciele Miasta Leszna, Gminy Boszkowo, w których to miejscach planujemy rozegranie poszczególnych konkurencji. Zapraszamy do współpracy Wszystkich, dla których Integracja Środowiska Lotniczego jest ważna.

Z wyrazami szacunku i lotniczym pozdrowieniem,

Za Komitet Organizacyjny
Dyrektor CSS AP
Ryszard Andryszczak
www.cssleszno.eu
 

Źródło: CSS AP w Lesznie
comments powered by Disqus

Komentarze

Igrzyska Lotnicze to nazwa zastrzeżona dla FAI - może należałoby nazwać "I Polskie Igrzyska Lotnicze - Leszno 2011, a tu potrzebna jest chyba zgoda AP na organizację takiej imprezy - patrz Ustawa o Sporcie.
Dlaczego tylko te wybrane dyscypliny sportu lotniczego - może zapytać wszystkich przedstawicieli Komisji Specjalnościowych o chęć udziału i organizacji - w końcu to mają być igrzyska lotnicze, a nie zawody wybranych dyscyplin lotniczych.
Słuszna sprawa, tylko czemu ma to służyć tak naprawdę?