Przejdź do treści
Aeroklub Szczeciński
Źródło artykułu

Badania lotnicze w Szczecinie

9 kwietnia 2011 o godzinie 9:00 odbędą się badania lotniczo-lekarskie w Aeroklubie Szczecińskim. Prowadzone będą przez Lekarza Orzecznika i będą obejmować personel lotniczy klasy 2 i 3 zdrowia.

Klasa 2 i 3 zdrowia - badania wstępne i okresowe.

Klasa 2 zdrowia – pilot samolotowy turystyczny, pilot śmigłowcowy turystyczny, pilot wiatrakowca turystyczny, pilot balonu wolnego, pilot szybowcowy, radiooperator pokładowy, skoczek spadochronowy zawodowy, nawigator lotniczy, mechanik pokładowy.

Klasa 3 zdrowia – pilot motolotni, pilot statku powietrznego o maksymalnej masie startowej do 490 kg, skoczek spadochronowy, mechanik poświadczenia obsługi.

Zgłaszający się na badania wstępne lub okresowe powinni posiadać aktualne badania dodatkowe i dokumenty:
- morfologia krwi,
- poziom glukozy w surowicy krwi,
- poziom cholesterolu w surowicy krwi (po ukończonym 40 roku życia),
- badanie ogólne moczu
- EKG spoczynkowe zgodnie z wymogami JAR – FCL-3
- Audiogram zgodnie z wymogami JAR FCL-3
- Rtg klatki piersiowej (po ukończonym 18 roku życia)
- Zaświadczenie o szczepieniu BCG lub książeczka zdrowia dziecka (dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia)
- Rtg kręgosłupa odcinek lędźwiowo-krzyżowy w dwóch projekcjach przednio-tylnej i bocznej na stojąco (kandydaci na skoczków spadochronowych)
- Fotografia twarzy (kandydaci).

W sprawach organizacyjnych wszelkich informacji udziela: dr Aeroklubu Szczecińskiego Andrzej Belicki tel. 501 064 573

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony