Skwer imienia Lecha Molewskiego w Poznaniu

Lech Molewski na lotnisku w Krzesinach (fot. aeroklub.poznan.pl)

W dniu 6 października 2019 roku na skwerze przy ul. Michała Wołodyjowskiego na poznańskim Junikowie miała miejsce szczególna uroczystość, odsłonięcie tablicy poświęconej patronowi skweru Lechowi Molewskiemu – pilotowi i członkowi Aeroklubu Poznańskiego, trenerowi i instruktorowi rzeszy lotniarzy i motolotniarzy. Wśród zgromadzonych gości znalazła się najbliższa rodzina Lecha Molewskiego, przedstawiciele Rady Osiedla oraz członkowie Aeroklubu Poznańskiego.

Lech Molewski na lotnisku w Krzesinach podczas festynu lotniczego z okazji „50 Lat Polskich Skrzydeł na Lotnisku Poznań-Krzesiny”,9 październik 2004r. ►

Z inicjatywą nazwania skweru imieniem Lecha Molewskiego wystąpiła Rada Osiedla Junikowo. W dniu 9 lipca 2019 r. Rada Miasta Poznania przychyliła się do wniosku i podjęła stosowną uchwałę.

Sylwetka i działalność lotnicza, zmarłego w roku 2005 w wypadku lotniczym, Lecha Molewskiego jest w Aeroklubie Poznańskim dobrze znana. Mniej znana jest jego działalność społeczna na terenie osiedla Junikowo gdzie mieszkał. Pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych i XXVIII LO w Poznaniu. Udzielał się społecznie jako radny Rady Osiedla. Przy ulicy Bełchatowskiej samodzielnie zbudował ogólnodostępne boisko do piłki nożnej. Czynnie propagował sport wśród dzieci i młodzieży.

Skwer imienia Lecha Molewskiego to kolejne miejsce na mapie Poznania związane z pilotami Aeroklubu Poznańskiego. Ulice w Poznaniu posiadają już pilotki Wanda Modlibowska, Ewa Korczyńska i Janina Lewandowska.


Tablica poświęcona Lechowi Molewskiemu na skwerze jego imienia

Lech Molewski urodził się 27 października 1954r.
Członkiem Aeroklubu Poznańskiego został w roku 1970, w wieku 16 lat. Ukończył podstawowy kurs szybowcowy, a następnie spadochronowy.
Studia AWF rozpoczęte w Poznaniu zakończył na AWF we Wrocławiu. W roku 1976 powstała tam jedyna w Polsce specjalizacja lotniowa. Pierwsi absolwenci ukończyli ją w 1980 roku otrzymując dyplomy trenerskie.

24 stycznia 1977r. założył sekcję lotniową Aeroklubu Poznańskiego przemianowaną 14.I.1994r. na ULM (Ultra Light Machines) i 24.I.2004r. na mikrolotową. Niemal wszyscy poznańscy piloci motolotniowi byli uczniami Lecha i członkami sekcji, której przez wiele lat był przewodniczącym, stąd skrót ULM był często żartobliwie rozszyfrowywany jako Uczniowie Lecha Molewskiego.

Więcej informacji o Lechu Molewskim na stronie www.aeroklub.poznan.pl

Źródło: Aeroklub Poznański
comments powered by Disqus