Jest już regulamin konkursu technologicznego Droniada 2021

Dron (fot. 5zywiolow.pl)

Droniada od 2014 roku pozwala pokazać swoje kompetencje w zakresie technologii przemysłu 4.0, ze szczególnym uwzględnieniem dronów, teleinformatyki i systemów analizy informacji. Współpraca z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS) pozwoliła ustanowić ten konkurs technologiczny częścią Akademii Robotycznej – społeczności popularyzującej osiągnięcia transformacji cyfrowej i przemysłu 4.0.

Technologią bazową jest teledetekcja w konkurencjach związanych z wiodącymi sektorami: inteligentnym rolnictwem (rolnictwem precyzyjnym) i ochroną środowiska. Ponadto promujemy uczenie maszynowe, internet rzeczy oraz chmurę obliczeniową.

Testujemy rozwiązania mogące znaleźć zastosowanie w gospodarce. Wykorzystujemy drony do wykrywania ognisk patogenów chorób roślin. Popularyzujemy robotykę w rolnictwie i ochronie środowiska. Stymulujemy gospodarkę cyfrową poprzez prezentację dronów, jako elementów złożonych systemów internetu rzeczy (ang. IoT). Promujemy fuzję informacji w zakresie łączenia zobrazowań satelitarnych z danymi pozyskanymi z dronów oraz z innymi źródłami danych. Podkreślamy, że Akademia Robotyczna pod auspicjami PCSS, rozwijając kadry przemysłu 4.0, stawia na wzajemną inspirację pomysłami na rozwiązania technologiczne – mówią organizatorzy.

W konkursie wezmą udział zespoły akademickie i Open, które potrafią połączyć wiedzę z robotyki, teleinformatyki, geoinformacji, elektroniki i lotnictwa. Sam konkurs jest tak zaplanowany, aby sprawdzić kompetencje przyszłych kadr przemysłu 4.0 w warunkach sportowej rywalizacji, poznać różne sposoby rozwiązania postawionych problemów i ocenić możliwości systemów bezzałogowych w dostarczaniu realnej wartości odbiorcy końcowemu.

W związku z epidemią koronawirusa konkurencje są podzielone na przeprowadzone online i na lotnisku w Kąkolewie. Aby usprawnić przebieg konkursu i zminimalizować potencjalne ryzyka, Demo systemu wraz z prezentacją techniczną sprzętu będzie zorganizowane online na ZOOM w dniu 23 czerwca. Zespoły przedstawią swoje systemy. Będą miały na to po 7 minut. Kolejne 7 minut będzie przeznaczone dla jurorów na zadawanie pytań. Komisja konkursowa wieczorem tego dnia poda wyniki po pierwszej próbie. Następnie Komisja Konkursowa zaprosi zespoły do testu sprzętu w locie już na miejscu w Kąkolewie przez rozpoczęciem konkursu.


Lotnisko Kąkolewo k. Grodziska Wielkopolskiego (fot. 5zywiolow.pl)

Zawody wraz z towarzyszącymi jej imprezami zostaną przeprowadzone od 28 czerwca do 4 lipca 2021 roku na terenie Aeroklubu Poznańskiego w Kąkolewie.

Nagrodę Główną zdobędzie ten zespół, który uzyska najwięcej punktów z konkurencji:

• Demo systemu BSP: prezentacja systemu przygotowanego na potrzeby konkursu. Punktacja od 0 do 10 punktów, 23 czerwca 2021, środa, transmisja online, ZOOM. od g. 9.00 do 17

• Trzy kolory: należy wykryć ogniska patogenów chorób roślin symbolizowane przez figury geometryczne – kwadraty, trójkąty i koła – w odpowiednich kolorach. Punktacja od 0 do 50 punktów. 30 czerwca 2021, środa od g. 8.00 do 15.00.

• Drzewo życia: chodzi o wykrycie zarażonych jabłonek w sadzie. Celem jest sprawdzenie algorytmu typu „wykryj zmianę – zareaguj”. Punktacja od 0 do 40 punktów, 1 lipca 2021 r., czwartek, od g. 8.00 do 15.00.

Zwycięstwo w poszczególnych konkurencjach jest honorowane Nagrodami Specjalnymi, lecz żeby pretendować do Nagrody Głównej należy wziąć udział w każdej i uzyskać z nich co najmniej 50% punktów. Słowem, należy mieć minimum 5 punktów z prezentacji, 25 punktów z „Trzech kolorów” i 20 punktów z „Drzewa życia”. 

Ogłoszenie wyników zawodów oraz wręczenie nagród odbędzie się 3 lipca 2021 r. na lotnisku Kąkolewo, po przygotowaniu protokołu z przeprowadzenia poszczególnych konkurencji.

Więcej informacji oraz Regulamin Droniady 2021 na stronie www.5zywiolow.pl

Źródło: 5zywiolow.pl
comments powered by Disqus