Ćwiczenie Renegade/Sarex

Mi-24 (fot. Voytek S/Wikimedia Commons)

Przeciwdziałanie atakom terrorystycznym z powietrza oraz prowadzenie akcji poszukiwawczo – ratowniczych w obszarze morskim i lądowym to zakres ćwiczenia Renegade/Sarex - 15/II prowadzonego przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w dniach 13-15 października 2015 roku.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych cyklicznie prowadzi ćwiczenie taktyczno-specjalne z zakresu obrony powietrznej oraz poszukiwania i ratownictwa pk. Renegade/Sarex. Celem ćwiczenia jest sprawdzenie gotowości elementów resortu obrony narodowej oraz podmiotów cywilnych  do przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza oraz prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ćwiczenie zostało tak przygotowane, aby hipotetyczne zdarzenia scenariusza miały wiernie odwzorowane w realnym życiu. Zakłada on między innymi próbę dokonania ataków na ważne obiekty użyteczności publicznej z użyciem statku powietrznego opanowanego przez terrorystów, naruszenie rejonu ograniczonych lotów, powstanie na okręcie obcej bandery sytuacji zagrażającej życiu członków załogi i konieczność ich ewakuacji, prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczej po katastrofie samolotu pasażerskiego. Jednocześnie w ramach ćwiczenia zostanie przeprowadzony trening powszechnego alarmowania i ostrzegania ludności w wybranych regionach kraju.

Przyjęty sposób prowadzenia ćwiczenia ma pozwolić na rzeczywiste działanie służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz porządek publiczny. Wiąże się to z realnymi oznakami wystąpienia ataku terrorystycznego lub katastrofy.

Jako główny ćwiczący zaangażowane są Siły Zbrojne RP oraz instytucje cywilne mające wpływ na bezpieczeństwo w kraju: Dowództwo Operacyjne RSZ z podporządkowanymi centrami i ośrodkami, Dowództwo Generalne RSZ z podległymi jednostkami, Żandarmeria Wojskowa, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego SZ RP, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna , Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Centrum Antyterrorystyczne ABW, Urząd ds. Cudzoziemców, Grupa Karkonoska GOPR, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego, Urząd Morski w Gdyni oraz administracja rządowa.

Realizację scenariusza w warunkach rzeczywistych wsparły: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych oraz Akademia Marynarki Wojennej, których podchorążowie będą podgrywać osoby poszkodowane; pan Bogdan Parkitny udostępniający grunty prywatne do organizacji lądowiska i miejsca koncentracji służb ratowniczych; firma Roleski Sp.J. udostępniająca statki powietrzne Cessna oraz Eurocopter przy wsparciu Spółki Commercial Consulting.

Media mają możliwość obserwacji trzech epizodów:

13.10 (wtorek) - naruszenie rejonu ograniczonych lotów przez cywilny helikopter i działanie pary śmigłowców bojowych Mi-24. Miejsce stawiennictwa zainteresowanych Lotnisko Pobiednik Wielki k. Krakowa do godziny 13.15, przewidywany czas trwania epizodu 30 minut.

13.10 (wtorek) - powstanie na okręcie obcej bandery sytuacji zagrażającej życiu członków załogi i konieczność ich ewakuacji przy wykorzystaniu śmigłowca oraz statku ratowniczego. Miejsce stawiennictwa zainteresowanych Gdynia, Rondo Bitwy pod Oliwą 1 do godziny 6.15, przewidywany czas trwania epizodu 3 godziny. Ilość miejsc ograniczona.

14.10 (środa) - prowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczej po katastrofie samolotu pasażerskiego. Poszukiwanie i ewakuacja rozbitków z wykorzystaniem śmigłowców przy zastosowaniu technik linowych. Miejsce stawiennictwa zainteresowanych Kowary, skrzyżowanie ul. Kamiennogórskiej z ul. Wojska Polskiego (drogi 366 i 367) do godziny 9.00, przewidywany czas trwania epizodu 5 godzin.

ppłk Piotr Walatek
Rzecznik Prasowy DORSZ
 

Źródło: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
comments powered by Disqus