Potrzebne przepisy dotyczące wykorzystywania dronów do realizacji zadań publicznych

Dron (fot. gizmodo.com)

Jak poinformował Urząd Ochrony Danych Osobowych, wykorzystywanie bezzałogowych statków powietrznych przez organy publiczne dla realizacji ich zadań powinno mieć wyraźną – przejrzystą i wyczerpująco uregulowaną – podstawę prawną, wynikającą z powszechnie obowiązujących przepisów prawa