Konferencja Bezpieczeństwa Lotów

ULC

17 marca br. odbędzie się Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Cywilnego w zakresie lotnictwa ogólnego.

Konwencja z Kapsztadu

ULC

W Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjnym Urzędu Lotnictwa Cywilnego odbyło się szkolenie dotyczące Konwencji z Kapsztadu z 2001r.

Nowy Sekretarz Generalny ICAO

ICAO

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Rada Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO wybrała nowego sekretarza generalnego.

Polskie lotnictwo wyhamowało

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że polskie porty lotnicze kontynuują ujemną dynamikę wzrostów z IV kwartału ubiegłego roku. W styczniu br.

Komitet Zarządzania Przestrzenią Powietrzną

ULC

W Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyło się 40 posiedzenie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną.

Promesa dla Sochaczewa

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Prezes ULC wydał promesę zezwolenia na założenie lotniska cywilnego w Sochaczewie.

Druki 154

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, iż uwzględniając postulaty środowiska lotniczego, podejmie starania

LOT-em najczęściej

Udział najpopularniejszych obsługiwanych kierunków w 2008

Warszawa, 3 marca 2009 r. - w 2008 r. polskie porty lotnicze obsłużyły łącznie w ruchu regularnym 17 mln 838 tys. pasażerów, co stanowiło wzrost na poziomie 3,6% w stosunku do 2007 r.

Konferencja Bezpieczeństwa Lotów

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, iż mając na uwadze różnorodność problematyki związanej z działalnością prowadzoną przez podmioty lotnicze oraz prywatny

Warsztaty balonowe w EASA

ULC

ULC poinformował, że Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego zorganizowała sesję informacyjną dotyczącą komercyjnego wykorzystania balonów, w której wzięli udział przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Tekst jednolity PART M oraz AMC do PART M

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, iż opublikował jednolity tekst wymagań Part M oraz akceptowalne sposoby spełnienia AMC.

Nowelizacja Prawa energetycznego

ULC

20 lutego br. Sejm przyjął nowelizację ustawy Prawo energetyczne zwalniającą z koncesjonowania obrót benzynami lotniczymi do wysokości 1 mln euro.

Seminarium dla lotnisk

ulc_logo

Urząd Lotnictwa Cywilnego w dniach 23-24.02.2009 r. zorganizował seminarium dla zarządzających lotniskami

Dyrektywa UE w sprawie opłat lotniskowych

Unia Europejska

W dniu 19 lutego br. Rada UE przyjęła dyrektywę w sprawie opłat lotniskowych w wersji uwzględniającej wszystkie uwagi zgłoszone przez Parlament Europejski w drugim czytaniu.

Raport Komisji COM(2009)030

ulc_logo

Urząd Lotnictwa Cwyilnego poinformował, iż otrzyamł Raport Komisji dotyczący finansowania ochrony lotnictwa cywilnego COM (2009)030.

Lotnisko w Modlinie

ulc_logo

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że odbył spotkanie z przedstawicielami Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

Polacy chętnie latają czarterami

ulc_logo

Warszawa, 19 lutego 2009 r. – Urząd Lotnictwa Cywilnego podsumował ruch czarterowy do / z Polski w 2008 r.

Ukazał się 2 numer Dziennika Urzędowego ULC

ulc_logo

Ukazał się 2 numer Dziennika Urzędowego ULC z dnia 10 lutego 2009 r.

Inspekcje obcych statków powietrznych

ulc_logo

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że od stycznia br. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie inspekcji obcych statków powietrznych.

Konferencja Lotnisko 2009

ulc_logo

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński wziął udział w konferencji Lotnisko 2009.