Praca ULC w Wigilię

ULC

W związku z faktem, że drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia przypada w tym roku w sobotę następuje obowiązek obniżenia o 8 godzin wymiaru czasu pracy pracowników Urzędu Lotnictwa C

ULC zwraca uwagę IMGW

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w związku z zapowiedziami zaprzestania przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazywania informacji dla Zarządzających lotniskami,

Opłata terminalowa - ponowny wniosek PAŻP

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej złożyła do Prezesa ULC wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zatwierdzenia stawki jednostkowe

17 numer Dziennika Urzędowego ULC

ULC

Informujemy, że ukazał się 17 numer Dziennika Urzędowego ULC z dnia 21 grudnia 2009r.

Rozporządzenie MI w sprawie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że przekazał do Rządowego Centrum Legislacji projekt Rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury

Dostęp do rynku obsługi naziemnej

ULC
Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w związku z faktem, iż Komisja Europejska rozważa rewizję dyrektywy Rady 96/67/WE z dnia 15 października 1996 r.

Dziennik Urzędowy ULC nr 13-16/2009

ULC

Informujemy, że ukazały się kolejne numery Dziennika Urzędowego (nr 13 i 14/2009) wydawanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego

Znajdą w nim Państwo:

ULC nie zatwierdził opłaty terminalowej PAŻP

ULC
Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że wczoraj Prezes ULC Grzegorz Kruszyński wydał decyzję odmawiającą zatwierdzenia wysokości stawki jednostkowej opłaty terminalowej na rok 2010.

Nowy zarządzający lotniskiem w Krośnie

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że prezes ULC Grzegorz Kruszyński wyraził zgodę na przekazanie przez Aeroklub Polski zarządzania lotniskiem Krosno n/Wisłokiem na rzecz Gminy Krosno,

Reforma ekonomiczna lotnisk - konsultacje

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego przedstawia Założenia reformy regulacji ekonomicznej lotnisk obejmujące proponowane rozwiązania w zakresie nowego systemu ustalania i nadzoru nad opłatami lotniskowymi w Polsce.

Konwencje odszkodowawcze

ULC

Urzad Lotnictwa Cywilnego poinformował, że konwencja dyplomatyczna w Montrealu przyjęła dwie nowe konwencje w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone osobom trzecim.

ULC: Pomoc dla Kosowa

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że przedstawiciele ULC rozpoczęli w imieniu Komisji Europejskiej realizację specjalnego średnioterminowego programu pomocy dla Republiki Kosowo.

Opłaty nawigacyjne - zmiana prawa

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, iż przesłał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniający rozporządzenie w sprawie opłat

Seminarium cywilno-wojskowe

ULC
Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w Warszawie odbyło się seminarium nt.: "Współpraca cywilno – wojskowa – realizacja celów międzyresortowych przez struktury pozamilitarne w obszarze lotnictwa cywilnego".

ULC stara się o fundusze UE

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Urząd lotnictwa Cywilnego poinformował, iż jego staraniem na liście rezerwowej 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, finansowanego z funduszy UE,

Wyrok ETS

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Trybunał Sprawiedliwości Wspólnoty Europejskiej (ETS) wydał wyrok w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07 dotyczącyc

Air Passenger Duty

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że od 1 listopada każdy przylatujący na brytyjskie lotnisko pasażer musi zapłacić znacznie wyższą kwotę tzw. „podatku pasażera”

Certyfikacja statków powietrznych

ULC

Urzad Lotnictwa Cywilnego poinformował, że 8 grudnia 2009 r.

Odbiór świadectw kwalifikacji

ULC

Urzad Lotnictwa Cywilnego poinformował, że z dniem 7 grudnia 2009 r. wprowadza możliwość doręczania świadectw kwalifikacji za pokwitowaniem przez pocztę w miejscu zamieszkania wnioskujących.

Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego

ICAO

7 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego, upamiętniający rocznicę podpisania Konwencji Chicagowskiej (konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym).