Konferencja Bezpieczeństwa Lotów

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że wzorem lat ubiegłych, organizuje Krajową Konferencję Bezpieczeństwa Lotów.

Sprawozdania z wykonania zadań lotniczych za rok 2009

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego na swojej stronie internetowej przypomina wszystkim użytkownikom statków powietrznych o obowiązku składania sprawozdań z wykonania zadań lotniczych za 2009 rok,

2 kategoria ILS na warszawskim lotnisku

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał decyzję zezwalającą na wykonywanie operacji podejścia instrumentalnego (Instrument Landing System- ILS*) w kategorii II na drodze startowej o kierunku 11 na lotnisku Chopina w Warszawie.

Obsługa naziemna w portach lotniczych

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w jego siedzibie odbyła się konferencja poświęcona planowanej przez Komisję Europejską rewizji dyrektywy Rady 96/67/WE z dnia 15 października 1996 r.

System opłat trasowych - zmiana prawa

ULC

Poprzez swoją strnę internetową Urząd Lotnictwa Cywilnego przekazuje do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań Eurocontrol

Koordynacja rozkładów lotów

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w jego siedzibie odbyło się spotkanie z przedstawicielami polskiego rynku lotniczego, mające na celu wypracowanie założeń do kolejnej nowelizacji ustawy Prawo Lotnicze

Ochroniarze na lotniskach – wyjaśnienie ULC

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego odpowiada na medialne informacje dotyczące zmian w zakresie obecności w portach lotniczych zewnętrznych firm ochroniarskich, których funkcjonowanie przewiduje nowelizacja ustawy Prawo lotnicze.

Mniej skarg na przewoźników lotniczych

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w 2009 r. wpłynęło ponad 1000 spraw i skarg pasażerskich do działającej w ULC Komisji Ochrony Praw Pasażerów.

Prawa pasażerów - zmiana prawa

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że trwają konsultacje społeczne w związku z nowelizacją trzech rozporządzeń UE dotyczących praw pasażerów.

Posiedzenie KZPP

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w jego siedzibie odbyło się 48 posiedzenie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną.

Certyfikat operatora kontroli bezpieczeństwa

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2009 r.

Przedłużenie dla Portu Lotniczego Mazury

ULC

W związku z wdrażaniem przez zarządzającego lotniskiem Mazury programu naprawczego uruchomienia działalności na lotnisku Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński przedłużył

Dziennik Urzędowy ULC nr 19,20,21/2009

ULC

Informujemy, że ukazały się kolejne numery Dziennika Urzędowego nr 19 z dnia 28 grudnia oraz 20 z dnia 29 grudnia 2009.

ULC odmówił zatwierdzenia opłat terminalowych PAŻP

ULC

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński utrzymał w mocy decyzję z 16 grudnia br. odmawiającą zatwierdzenia stawki jednostkowej opłaty terminalowej na 2010 r.

Dodatkowe środki ochrony w polskich portach lotniczych

ULC

W związku z próbą zamachu terrorystycznego z 25 grudnia br. władze amerykańskie wystąpiły o zaostrzenie środków ochrony w lotach do i z USA.

Opłaty i honoraria EASA

EASA

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w grudniu odbyło się posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego.

Opłaty i honoraria EASA

EASA

W grudniu odbyło się posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego.

ULC zaprasza na konferencję uzgodnieniową

ULC

W związku z faktem, iż Komisja Europejska rozważa rewizję dyrektywy Rady 96/67/WE z dnia 15 października 1996 r.

Ukazał się 18 numer Dziennika Urzędowego ULC z dnia 22 grudnia 2009 r.

ULC

W 18 Dzienniku Urzędowym ULC z dnia 22 grudnia 2009 r., znajdziemy Obwieszczenie nr 14 Prezesa ULC w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 6 (Aneks 6) do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie

Przetarg wygrała firma RMIT English Worldwide

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w postępowaniu w spr. udzielenia zamówienia publicznego na dostawę