ULC: Nieprawdziwe doniesienia o prawie lotniczym

ULC

Na swojej stronie internetowej, Urząd Lotnictwa Cywilnego zamieścił wyjaśnienia dotyczące doniesień medialnych o nowelizacji ustawy

Czartery – aktualny stan prawny

ULC

W związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi i nieścisłymi informacjami dotyczącymi ruchu czarterowego w Polsce oraz roli Urzędu Lotnictwa Cywilnego jako regulatora rynku lotniczego, ULC wyjaśnia:

Pomoc rozwojowa dla Mołdowy

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, iż realizuje projekt pomocy rozwojowej dla lotniczej władzy mołdawskiej.

Będzie jedna strefa pobierania opłat terminalowych

ULC

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński, na wniosek Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, zatwierdził jedną strefę pobierania opłat terminalowych* w Polsce na rok 2010.

Podręcznik certyfikacji

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Prezes ULC zatwierdził "Podręcznik Certyfikacji i Bieżącego Nadzoru nad Ośrodkami Szkolenia Mechaników Lotniczych".

Opłaty lotnicze - będzie zmiana?

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował na swojej stronie wywiad Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorza Kruszyńskiego dla Programu Trzeciego Polskiego Radia.

Dziennik Urzędowy ULC Nr 12/2009

ULC

Informujemy, że ukazał się 12 numer Dziennika Urzędowego ULC z dnia 26 listopada 2009 r.

Znajdą w nim Państwo:

Decyzje Prezesa ULC

Rozporządzenie UE

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1108/2009 z dnia 21 października 2009 r.

Czarna lista

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Komisja Europejska opublikowała dwunastą aktualizację wspólnotowej listy linii lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w Unii Europejskiej.

Zespół ds. SES

ULC

W Urzędzie Lotnictwa Cywilnego po raz kolejny odbyło się spotkanie Zespołu Konsultacyjnego ds.

Finansowanie Urzędu - ciąg dalszy

ULC

W odniesieniu do informacji medialnych dotyczących nowego systemu finansowania działań Urzędu Lotnictwa Cywilnego, uprzejmie przypominamy

Nowe stawki opłat lotniczych – oświadczenie ULC

ULC

W odpowiedzi na dzisiejsze doniesienia medialne dotyczące wzrostu opłat lotniczych Urząd Lotnictwa Cywilnego oświadcza:

Działania naprawcze w ULC

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, iż wdraża zalecenia wydane po kontroli doraźnej Ministerstwa Infrastruktury, przeprowadzonej w sierpniu br.

Wystawa obrazów w ULC

ULC

W siedzibie Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, przy ul. M. Flisa 2 w Warszawie, oglądać można wystawę obrazów lotniczych Pana Mariana Zielińskiego.

ASAR

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w Wilnie podczas spotkania Ministrów ds. Transportu krajów ASEM

KZPP

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, iż w jego siedzibie odbyło się 46 posiedzenie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną.

Certyfikat operatora kontroli bezpieczeństwa

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2009 r.

Pakiet SES II

Unia Europejska

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że 14 listopada b.r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1070/2007

Ruch lotniczy po trzech kwartałach

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego podsumował ruch lotniczy po trzech kwartałach br. w podziale na przewoźników lotniczych.

ELT

ULC
Urząd Lotnictwa Cywilnego w nawiązaniu do artykułu „Co musisz wiedzieć o ELT” opublikowanego w „Przeglądzie lotniczym” nr 11/09, opublikował na swojej stronie wyjaśnienie: