PART-FCL

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w Kolonii odbyło się spotkanie standaryzacyjne przedstawicieli władz lotniczych dotyczące przepisów PART-FCL.

Certyfikat dla LGS

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że przedłużył Certyfikat Agenta Obsługi Naziemnej dla Lot Ground Services sp. z o.o. w upadłości.

Upoważnienie dla SPRINTAIR S.A.

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że wydał polskiemu przewoźnikowi SPRINTAIR S.A. upoważnienie do wykonywania serii nieregularnych (czarterowych) przewozów lotniczych na określonych trasach pomiędzy Polską a Egiptem.

Rozporządzenie Komisji (WE) 2042/2003

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego na swojej stronie internetowej przypomina, że w związku z opublikowaniem rozporządzenia Komisji (WE) 1056/2008 z 28 października 2008 r.

SES

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w jego siedzibie odbyło się jedenaste spotkanie Zespołu Koordynującego do spraw Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SES - Single European Sky).

Żegluga powietrzna

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że W Brukseli odbyło się spotkanie przedstawicieli państwowych władz nadzorujących (NSA - National Supervisory Authotity).

Nowe wzory wniosków ULC

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Departament Personelu Lotniczego ULC opracował nowe wzory wniosków o wydanie /zmianę/wznowienie/przedłużenie ważności certyfikatu

Nowelizacja prawa lotniczego

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Infrastruktury odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze.

Pasażerowie skarżą się na linie lotnicze

ULC

614 spraw wpłynęło w pierwszym półroczu tego roku do działającej przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego Komisji Ochrony Praw Pasażerów.

Dzienniki Urzędowe

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że ukazały się Dzienniki Urzędowe ULC nr 5 i 6.

Zakończenie funkcjonowania JAA

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że dziś przestają istnieć Wspólne Władze Lotnicze (JAA).

SAR 2009

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego na swojej stronie internetowej zamieścił poniższą informację dotyczącą SAR.

Opłaty lotniskowe dla Szczecina - Goleniowa

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Prezes ULC, na wniosek Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów sp. z o.o., wydał decyzję zatwierdzającą nowe opłaty lotniskowe dla lotniska Szczecin-Goleniów.

Opłaty lotniskowe

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego na swojej stronie internetowej przedstawił raport z konsultacji dotyczących nowego systemu ustalania opłat lotniskowych w Polsce, które przeprowadzone zostały w okresie kwiecień-maj br.

Spotkanie Air Cargo

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że jego przedstawiciele wzięli udział w spotkaniu poświęconym problematyce Air Cargo.

Orzeczenia lotniczo-lekarskie

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że 5 czerwca br. Minister Infrastruktury podpisał nowelizację rozporządzenia z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

Rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że obwiązuje już rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa.

Posiedzenie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w jego siedzibie odbyło się 43 posiedzenie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną.

Indywidualny tok nauczania

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego prawodawca dopuścił szkolenie

Leasing samolotów

ULC

W nawiązaniu do informacji rozpowszechnianej przez Air Italy Polska Sp. z o.o.