Dostęp do rynku obsługi naziemnej

ULC
Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w związku z faktem, iż Komisja Europejska rozważa rewizję dyrektywy Rady 96/67/WE z dnia 15 października 1996 r.

Dziennik Urzędowy ULC nr 13-16/2009

ULC

Informujemy, że ukazały się kolejne numery Dziennika Urzędowego (nr 13 i 14/2009) wydawanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego

Znajdą w nim Państwo:

ULC nie zatwierdził opłaty terminalowej PAŻP

ULC
Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że wczoraj Prezes ULC Grzegorz Kruszyński wydał decyzję odmawiającą zatwierdzenia wysokości stawki jednostkowej opłaty terminalowej na rok 2010.

Nowy zarządzający lotniskiem w Krośnie

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że prezes ULC Grzegorz Kruszyński wyraził zgodę na przekazanie przez Aeroklub Polski zarządzania lotniskiem Krosno n/Wisłokiem na rzecz Gminy Krosno,

Reforma ekonomiczna lotnisk - konsultacje

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego przedstawia Założenia reformy regulacji ekonomicznej lotnisk obejmujące proponowane rozwiązania w zakresie nowego systemu ustalania i nadzoru nad opłatami lotniskowymi w Polsce.

Konwencje odszkodowawcze

ULC

Urzad Lotnictwa Cywilnego poinformował, że konwencja dyplomatyczna w Montrealu przyjęła dwie nowe konwencje w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone osobom trzecim.

ULC: Pomoc dla Kosowa

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że przedstawiciele ULC rozpoczęli w imieniu Komisji Europejskiej realizację specjalnego średnioterminowego programu pomocy dla Republiki Kosowo.

Opłaty nawigacyjne - zmiana prawa

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, iż przesłał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniający rozporządzenie w sprawie opłat

Seminarium cywilno-wojskowe

ULC
Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w Warszawie odbyło się seminarium nt.: "Współpraca cywilno – wojskowa – realizacja celów międzyresortowych przez struktury pozamilitarne w obszarze lotnictwa cywilnego".

ULC stara się o fundusze UE

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Urząd lotnictwa Cywilnego poinformował, iż jego staraniem na liście rezerwowej 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, finansowanego z funduszy UE,

Wyrok ETS

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Trybunał Sprawiedliwości Wspólnoty Europejskiej (ETS) wydał wyrok w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07 dotyczącyc

Air Passenger Duty

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że od 1 listopada każdy przylatujący na brytyjskie lotnisko pasażer musi zapłacić znacznie wyższą kwotę tzw. „podatku pasażera”

Certyfikacja statków powietrznych

ULC

Urzad Lotnictwa Cywilnego poinformował, że 8 grudnia 2009 r.

Odbiór świadectw kwalifikacji

ULC

Urzad Lotnictwa Cywilnego poinformował, że z dniem 7 grudnia 2009 r. wprowadza możliwość doręczania świadectw kwalifikacji za pokwitowaniem przez pocztę w miejscu zamieszkania wnioskujących.

Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego

ICAO

7 grudnia przypada Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego, upamiętniający rocznicę podpisania Konwencji Chicagowskiej (konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym).

Specjalna dyspensa EASA

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że EASA uznała ULC jako wiarygodny w dostawie usług certyfikacyjnych.

Posiedzenie PC

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w Brukseli odbyło się 32 posiedzenie Rady Tymczasowej (Provisional Council - PC) EUROCONTROL.

Opłaty Trasowe na rok 2010

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Decyzją Stałej Komisji Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej EUROCONTROL

Krąg nadlotniskowy - Okólnik

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego przedłożył na swojej stronie internetowej Okólnik doradczy dotyczący zasad dobrej praktyki lotniczej w zakresie

Depesze GAMET

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował o zmianach w realizacji osłony meteorologicznej lotnictwa ogólnego - wprowadzeniu depesz GAMET.