Klasyfikacja lotnisk

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że na etapie konsultacji międzyresortowych jest obecnie zmienione rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych.

Opłaty trasowe

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, iż obowiązuje już rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych.

Europejski Kongres Gospodarczy

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Prezes ULC Grzegorz Kruszyński uczestniczył w sesji Lotnictwo odbywającej się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Tymczasowa Rada EUROCONTROL

ULC

W siedzibie EUROCONTROL w Brukseli odbyła się sesja "ad hoc" Tymczasowej Rady Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej.

Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Cywilnego

ULC

Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Cywilnego w zakresie lotnictwa komercyjnego

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat lotniskowych

ULC

W związku z opublikowaniem w dniu 14 marca 2009 r. w Dzienniku Urzędowym UE dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/12/WE z dnia 11 marca 2009 r.

Czarna lista przewoźników

ULC

Komisja Europejska przyjęła aktualizację tzw.

Zmiana sesji LKE

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, iż zmienił się termin sesji egzaminacyjnej planowanej w dniach 15 - 26 czerwca br.

Ceny biletów lotniczych

ULC

W związku z artykułem „Dodatkowe opłaty w cenie biletu lotniczego”, jaki ukazał się dziś na łamach Gazety Prawnej Urząd Lotnictwa Cywilnego pragnie przypomnieć, iż 1 listopada 20

Kody i skróty w ruchu lotniczym

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w Dzienniku Ustaw nr 53 ukazało się rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ICAO w zakresie skrótów i kodów stosowanych w ruchu lotniczym.

Swobodniej na trasie Polska Ukraina

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w Kijowie odbyły się konsultacje władz lotniczych Polski i Ukrainy w sprawie dwustronnej umowy o komunikacji lotniczej.

Wypadki lotnicze

ULC

Do konsultacji społecznych przekazano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wypadków i incydentów lotniczych.

Posiedzenie Rady Ministrów UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii

Unia Europejska

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w dniach 30-31 marca br. w Brukseli odbyło się posiedzenie Rady Ministrów Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii.

Certyfikat Typu nr BC-147

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, żę z dniem 31 marca 2009 PZL Świdnik zrezygnował z wydanego dla śmigłowca PZL Kania Certyfikatu Typu nr EASA.R.501.

Rozkład lotów - Lato 2009

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, iż wpłynęło do niego 49 rozkładów obcych przewoźników planujących wykonywać regularne operacje do/z Polski w sezonie rozkładowym Lato 2009.

Druki 154, EPBC

ULC

Z uwagi na duże zainteresowanie przedstawicieli lotnictwa ogólnego tematyką stosowania druków 154 oraz szkoleniem lotniczym na lotnisku Warszawa-Babice, Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował

Dokumenty NPA

EASA

W odpowiedzi na liczne postulaty środowiska lotniczego, EASA wydłużyła okres zgłaszania uwag do następujących dokumentów NPA:

Ukazał się Dziennik Urzędowy ULC

ULC
Urząd Lotnictwa poinformował, że ukazał się Dziennik Urzędowy ULC Nr 3 z dnia 26 marca 2009 r. .

Posiedzenie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w jego siedzibie dbyło się 41 posiedzenie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną.

Opłaty lotniskowe

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w Dzienniku Urzędowym UE opublikowana została dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/12/WE z dnia 11 marca 2009 r.