Koordynacja rozkładów lotów

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w jego siedzibie odbyło się spotkanie z przedstawicielami polskiego rynku lotniczego, mające na celu wypracowanie założeń do kolejnej nowelizacji ustawy Prawo Lotnicze

Ochroniarze na lotniskach – wyjaśnienie ULC

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego odpowiada na medialne informacje dotyczące zmian w zakresie obecności w portach lotniczych zewnętrznych firm ochroniarskich, których funkcjonowanie przewiduje nowelizacja ustawy Prawo lotnicze.

Mniej skarg na przewoźników lotniczych

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w 2009 r. wpłynęło ponad 1000 spraw i skarg pasażerskich do działającej w ULC Komisji Ochrony Praw Pasażerów.

Prawa pasażerów - zmiana prawa

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że trwają konsultacje społeczne w związku z nowelizacją trzech rozporządzeń UE dotyczących praw pasażerów.

Posiedzenie KZPP

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w jego siedzibie odbyło się 48 posiedzenie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną.

Certyfikat operatora kontroli bezpieczeństwa

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, iż w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2009 r.

Przedłużenie dla Portu Lotniczego Mazury

ULC

W związku z wdrażaniem przez zarządzającego lotniskiem Mazury programu naprawczego uruchomienia działalności na lotnisku Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński przedłużył

Dziennik Urzędowy ULC nr 19,20,21/2009

ULC

Informujemy, że ukazały się kolejne numery Dziennika Urzędowego nr 19 z dnia 28 grudnia oraz 20 z dnia 29 grudnia 2009.

ULC odmówił zatwierdzenia opłat terminalowych PAŻP

ULC

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński utrzymał w mocy decyzję z 16 grudnia br. odmawiającą zatwierdzenia stawki jednostkowej opłaty terminalowej na 2010 r.

Dodatkowe środki ochrony w polskich portach lotniczych

ULC

W związku z próbą zamachu terrorystycznego z 25 grudnia br. władze amerykańskie wystąpiły o zaostrzenie środków ochrony w lotach do i z USA.

Opłaty i honoraria EASA

EASA

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w grudniu odbyło się posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego.

Opłaty i honoraria EASA

EASA

W grudniu odbyło się posiedzenie Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego.

ULC zaprasza na konferencję uzgodnieniową

ULC

W związku z faktem, iż Komisja Europejska rozważa rewizję dyrektywy Rady 96/67/WE z dnia 15 października 1996 r.

Ukazał się 18 numer Dziennika Urzędowego ULC z dnia 22 grudnia 2009 r.

ULC

W 18 Dzienniku Urzędowym ULC z dnia 22 grudnia 2009 r., znajdziemy Obwieszczenie nr 14 Prezesa ULC w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 6 (Aneks 6) do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie

Przetarg wygrała firma RMIT English Worldwide

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w postępowaniu w spr. udzielenia zamówienia publicznego na dostawę

Praca ULC w Wigilię

ULC

W związku z faktem, że drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia przypada w tym roku w sobotę następuje obowiązek obniżenia o 8 godzin wymiaru czasu pracy pracowników Urzędu Lotnictwa C

ULC zwraca uwagę IMGW

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w związku z zapowiedziami zaprzestania przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazywania informacji dla Zarządzających lotniskami,

Opłata terminalowa - ponowny wniosek PAŻP

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej złożyła do Prezesa ULC wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zatwierdzenia stawki jednostkowe

17 numer Dziennika Urzędowego ULC

ULC

Informujemy, że ukazał się 17 numer Dziennika Urzędowego ULC z dnia 21 grudnia 2009r.

Rozporządzenie MI w sprawie w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że przekazał do Rządowego Centrum Legislacji projekt Rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury