Dziennik Urzędowy ULC Nr 1/2010

ULC

Informujemy, że ukazał się 1 numer Dziennika Urzędowego ULC z dnia 4 lutego 2010r.

Znajdą w nim Państwo:

Informowanie o kursach szkoleniowych

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina na swojej stronie www o konieczności zgłaszania szkoleń.:

Certyfikaty dla JK-05 JUNIOR i KR-030 TOPAZ

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że samoloty typu JK-05 JUNIOR i KR-030 TOPAZ firmy EKOLOT z Krosna jako pierwsze, w wyniku pełnych, przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami prawa

Loty lokalne

ULC

W nawiązaniu do spotkania konsultacyjnego w sprawie wykonywania lotów lokalnych VFR (tzw.

Konkursy na dyrektorów

ULC

Urzad Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w zawiązku z zapisami art. 196 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

Dane i informacje lotnicze

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) NR 73/2010 ustanawiające wymagania dotyczące jakości danych i informacji lotniczych

Opłaty lotniskowe

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w jego siedzibie odbyło się spotkanie z przedstawicielami rynku transportu lotniczego poświęcone proponowanym nowym rozwiązaniom legislacyjnym

Opłaty za żeglugę powietrzną

ULC
Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Komisja Europejska opracowała projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 1794/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r.

ULC: Nabór egzaminatorów z języka angielskiego

ULC

W związku z zawarciem nowej umowy z firmą RMIT Wydział Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej ULC ogłasza nabór na egzaminatorów z języka angielskiego.

Testowanie ELT - uzupełnienie

ULC

Nawiązując do artykułów „Co musisz wiedzieć o ELT” i „ELT - uzupełnienie” opublikowanych w „Przeglądzie lotniczym” nr 11/09 oraz nr 1/10, Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował:

Gorszy rok polskiego lotnictwa

Gorszy rok polskiego lotnictwa

Urząd Lotnictwa Cywilnego podsumował ubiegłoroczny ruch na wszystkich polskich lotniskach.

Loty lokalne - spotkanie w ULC

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie konsultacyjne dotyczące rozporządzenia Komisji (WE) Nr 859/2008 w sprawie wspólnych wymagań

Finansowanie ULC

ULC

W związku z pojawiającymi się w środkach masowego przekazu nieścisłymi informacjami dotyczącymi obecnego i przyszłego budżetu Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ULC wyjaśnia:

Egzaminy z języka angielskiego

ULC

Departament Personelu Lotniczego ULC poinformował, że egzaminy z zakresu znajomości języka angielskiego wg wymagań ICAO będą się odbywały na dotychczasowych zasadach.

Analiza rynku lotniczego

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego opracował "Analizę rynku transportu lotniczego w Polsce w 2008 roku".

Konferencja Bezpieczeństwa Lotów

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że wzorem lat ubiegłych, organizuje Krajową Konferencję Bezpieczeństwa Lotów.

Sprawozdania z wykonania zadań lotniczych za rok 2009

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego na swojej stronie internetowej przypomina wszystkim użytkownikom statków powietrznych o obowiązku składania sprawozdań z wykonania zadań lotniczych za 2009 rok,

2 kategoria ILS na warszawskim lotnisku

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał decyzję zezwalającą na wykonywanie operacji podejścia instrumentalnego (Instrument Landing System- ILS*) w kategorii II na drodze startowej o kierunku 11 na lotnisku Chopina w Warszawie.

Obsługa naziemna w portach lotniczych

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w jego siedzibie odbyła się konferencja poświęcona planowanej przez Komisję Europejską rewizji dyrektywy Rady 96/67/WE z dnia 15 października 1996 r.

System opłat trasowych - zmiana prawa

ULC

Poprzez swoją strnę internetową Urząd Lotnictwa Cywilnego przekazuje do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań Eurocontrol