Sektor lotniczy w Polsce liderem w działaniach na rzecz cyberbezpieczeństwa

Władze krajowe ds. informatyzacji i odpowiedzialne za politykę cyberbezpieczeństwa RP

– Chcemy być w pełni gotowi do prowadzenia skoordynowanych działań służących zapobieganiu, wykrywaniu, zwalczaniu oraz minimalizacji skutków incydentów naruszających bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, istotnych dla funkcjonowania państwa, również w obszarze transportu lotniczego

ULC: Nowa prognoza ruchu lotniczego – dobre perspektywy rozwoju dla polskich lotnisk

Urząd Lotnictwa Cywilnego - samolot

Urząd Lotnictwa Cywilnego przedstawił nową prognozę ruchu lotniczego

Nowa strona internetowa ULC – KolizjeZptakami.pl

Nowa strona internetowa ULC – KolizjeZptakami.pl

Urząd Lotnictwa Cywolnego zaprasza do odwiedzenia swojej nowej strony internetowej poświęconej kolizjom z ptakami i zagrożeniom z nich wynikających www.kolizjezptakami.pl

Nowelizacja dot. warunków dla obiektów budowlanych oraz naturalnych w otoczeniu lotniska

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że 19 października 2017 roku zostało ogłoszone rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska

Konferencja Wysokiego Szczebla: „Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym”

Konferencja Wysokiego Szczebla: „Cyberbezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym” (fot. cybersecurity.krakow2017.eu)

Urząd Lotnictwa Cywilnego wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa oraz Europejską Agencją Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) organizuje międzynarodową konferencję wysokiego szczebla na temat cyberbezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym

ULC: „Łatwo Dostępne Przepisy dla Lotnisk (Rozporządzenie (UE) Nr 139/2014)”

Łatwo Dostępne Przepisy dla Lotnisk (Rozporządzenie (UE) Nr 139/2014)

Urząd Lotnictwa Cywilnego opracował i udostępnia do wykorzystania dokument „Łatwo Dostępne Przepisy dla Lotnisk (Rozporządzenie (UE) Nr 139/2014)”

Podsumowanie projektu stażowego dla urzędników państw Partnerstwa Wschodniego w ULC

Stażyści wraz z Kierownictwem i Zespołem Projektowym podczas inauguracji (fot. ULC)

Urząd Lotnictwa Cywilnego w tym roku po raz pierwszy wziął udział w projekcie Akademii Administracji Publicznej Partnerstwa Wschodniego „Staże w służbie cywilnej - Wzmocnienie systemu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej państw Partnerstwa Wschodniego”

Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym 2017 – Agenda

Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym 2017

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaprasza na Konferencję Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym poświęconą zarobkowym przewozom lotniczym (CAT) i lotnictwu ogólnemu (GA)

Światowy Szczyt ICAO Next Generation of Aviation Professionals

Światowy Szczyt ICAO Next Generation of Aviation Professionals

W dniach 27-28 listopada 2017 r. w Montrealu odbędzie się Światowy Szczyt ICAO Next Generation of Aviation Professionals (NGAP)

ULC: Specjalna infolinia oraz kontakt e-mailowy dla pasażerów lotów odwołanych przez Ryanair

Urząd Lotnictwa Cywilnego - samolot

Urząd Lotnictwa Cywilnego udostępnia specjalną infolinię oraz kontakt e-mailowy dla pasażerów lotów odwołanych przez Ryanair

Porozumienie ULC i GIODO w obszarze bezzałogowych statków powietrznych

Podpisanie porozimienia przez ULC i GIODO w obszarze bezzałogowych statków powietrznych (fot. ULC)

GIODO i Urząd Lotnictwa Cywilnego zadbają, by drony nie naruszały naszej prywatności

ULC: Prawa pasażerów w związku z odwołanym i opóźnionym lotem

Urząd Lotnictwa Cywilnego - samolot

W związku z odwoływanymi przez linię lotniczą Ryanair lotami, Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina prawa pasażerów w sytuacji nieregularności przewozów lotniczych

Wskaźniki SPI za II kwartał 2017 r dla podmiotów lotniczych objętych obowiązkiem monitorowania poziomu bezpieczeństwa

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w zakładce „Zarządzanie Bezpieczeństwem” został opublikowany Dodatek B do Krajowego Planu Bezpieczeństwa 2017 – 2020 (KPB 2017)

ULC: Informacja dot. błędu w Instrukcji Obsługi Technicznej D2006-4-13 (Cessna 182P)

Cessna 182P (fot. airmart.com)

Na podstawie nadesłanego raportu o zdarzeniu (TORF) Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje właścicieli, użytkowników i organizacje, że w czasie przeglądu strukturalnego samolotu Cessna 182P

ULC: Egzaminy teoretyczne – nowa baza pytań ECQB

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że od sesji we wrześniu 2017 roku egzaminy na licencje CPL, ATPL oraz uprawnienia IR, EIR, CB(IR) przeprowadzane będą w oparciu o aktualną wersję bazy pytań ECQB 4.0

Konsultacje EASA w sprawie wymagań SWAL (Software Assurance Level)

EASA

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) rozpoczęła proces konsultacji projektu regulacji w sprawie wymagań SWAL dotyczących oceny bezpieczeństwa zmian w systemach funkcjonalnych

Certyfikat dla lotniska Wrocław-Strachowice

Certyfikat dla lotniska Wrocław-Strachowice (fot. ULC)

1 sierpnia 2017 r., po pomyślnie przeprowadzonym procesie certyfikacji, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał certyfikat dla lotniska Wrocław-Strachowice (EPWR)

Certyfikat dla lotniska Wrocław-Strachowice

Port Lotniczy Wrocław (fot. Port Lotniczy Wrocław)

1 sierpnia 2017 r., po pomyślnie przeprowadzonym procesie certyfikacji, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Wyniki przewozów pasażerskich w pierwszym kwartale 2017 roku – kontynuacja pozytywnych trendów

Wyniki przewozów pasażerskich w pierwszym kwartale 2017 roku

Przewozy pasażerskie w pierwszym kwartale 2017 roku w Polsce zwiększyły się aż o 17% w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku