ULC: Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego za rok 2017

Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego za rok 2017 (fot. ULC)

Udostępnianie opinii publicznej skonsolidowanych informacji o stanie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym i rozpowszechnianie ich wśród branży lotniczej jest wymaganiem stawianym całej międzynarodowej społeczności lotniczej, w tym nadzorom i przemysłowi

Ruch lotniczy w Polsce - pozytywne trendy w pierwszej połowie roku - statystyki i analiza

 Ruch lotniczy w Polsce - pozytywne trendy w pierwszej połowie roku

Ruch w polskich portach lotniczych ponownie wzrósł w pierwszej połowie 2018 roku. W porównaniu do pierwszego półrocza 2017

ULC przypomina o prawach pasażerów w sytuacji odwołanego lotu

Prawa pasażerów w transporcie lotniczym – ulotka (fot. ULC)

W związku z odwoływanymi przez Polskie Linie Lotnicze LOT rejsami oraz możliwymi utrudnieniami w podróży Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) przypomina, jakie prawa przysługują pasażerowi w sytuacji odwołanego lotu

CEDD w Europejskiej Sieci Demonstratorów U-Space

CEDD w Europejskiej Sieci Demonstratorów U-Space (fot. ULC)

Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów, inicjatywa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, został włączony do Europejskiej Sieci Demonstratorów U-Space

Przyśpieszone postępowanie układowe wobec przewoźnika Small Planet Airlines

Airbus A320-232 należący do Small Planet Airlines (fot. mplb.pl)

Realizując ustawowe zadania nadzorcze nad przewoźnikami lotniczymi, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego poinformował

Nocne sloty portowe w Poznaniu przez cały rok

Port Lotniczy Poznań-Ławica - widok z góry (fot. aerofoto-kaczmarczyk.com)

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że decyzją Prezesa Urzędu z dnia 1 października 2018 roku

ULC: Certyfikacja wg przepisów krajowych

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował na swojej stronie (w dziale Lotniska – kontrola, nadzór, certyfikacja) wzory dokumentów dla lotnisk o ograniczonej certyfikacji

Powstał Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (CEDD) na Śląsku

Powstał Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (CEDD) na Śląsku (fot. ULC)

Podczas katowickiej konferencji Impact mobility’18 rEVolution w dniu 12 września 2018 roku, w obecności sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Mikołaja Wilda zostało podpisane porozumienie o uruchomieniu Programu Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów (CEDD)

Informacja na temat Mechanizmu Kompensacji i Redukcji CO2 dla Lotnictwa Międzynarodowego (CORSIA)

ICAO logo

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) opublikowała na swoich stronach internetowych tekst Załącznika 16 cz. 4 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym wraz z materiałami towarzyszącymi

Rudniki k/Częstochowy (EPRU) z certyfikatem lotniska publicznego o ograniczonej certyfikacji

Rudniki k/Częstochowy (EPRU) z certyfikatem lotniska publicznego o ograniczonej certyfikacji (fot. ULC)

W dniu 10 września 2018 roku Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Michał Witkowski wręczył certyfikat lotniska użytku publicznego Rudniki k/Częstochowy (EPRU)

Centralna Baza Zgłoszeń – opinie i uwagi

Urząd Lotnictwa Cywilnego – Centralna Baza Zgłoszeń

W związku z uruchomieniem operacyjnym w dniu 1 września br. Centralnej Bazy Zgłoszeń, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zachęca organizacje do przesyłania swoich uwag oraz propozycji dalszych zmian

Nowe wydanie Krajowego Planu Bezpieczeństwa na lata 2018 – 2021 (KPB 2018)

Krajowy Plan Bezpieczeństwa na lata 2018 – 2021 (nowe wydanie)

Krajowy Plan Bezpieczeństwa na lata 2018 – 2021 (KPB 2018), stanowiący załącznik do Krajowego Programu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym – KPBwLC, jest drugą edycją dokumentu

Centralny Port Komunikacyjny – skok cywilizacyjny Polski i regionu CEE

Spotkanie Impact Roundtable (fot. ULC/FB)

30 sierpnia 2018 r.

Zmiana Rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 – zadeklarowane organizacje szkolenia (Part-DTO)

Komisja Europejska

W dniu 13 sierpnia 2018 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1119 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1178/2011 w odniesieniu do zadeklarowanych organizacji szkolenia

Wskaźniki SPI za II kwartał 2018 dla podmiotów lotniczych objętych obowiązkiem monitorowania poziomu bezpieczeństwa

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w zakładce „Zarządzanie Bezpieczeństwem” został opublikowany Załącznik F do Krajowego Planu Bezpieczeństwa 2017 – 2020 (KPB 2017)

ULC: Powakacyjne roszczenia lotnicze

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Czas wakacji obfituje w przyjemne wspomnienia. Czasami jednak są one przeplatane gorszymi doświadczeniami…

Podpisanie umowy o komunikacji lotniczej między Polską, a Nową Zelandią

Podpisanie umowy między Polską, a Nową Zelandią

W dniu 22 sierpnia 2018 r.  w Auckland w obecności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

ULC: Jak przewieźć drona samolotem i latać nim bezpiecznie?

Jak przewieźć drona samolotem i latać nim bezpiecznie?

Jeżeli wybierając się w podróż drogą lotniczą, chcesz zabrać ze sobą bezzałogowy statek powietrzny

ULC: Informacje na temat nowych unijnych przepisów dotyczących bezzałogowych statków powietrznych

ULC

Komisja Europejska ogłosiła, iż w dniu 11 września 2018 r. planowane jest wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

ULC: Dobry początek 2018 roku na rynku transportu lotniczego

Liczba pasażerów obsłużonych w polskich portach lotniczych wg krajów w miedzynarod. ruchu regularnym z I kw. 2018 r. (fot. ULC)

W pierwszym kwartale przewozy pasażerskie zwiększyły się o 15 proc., a o 11 proc. wzrosła liczba operacji w porównaniu z pierwszym kwartałem 2017 roku