Decyzje Prezesa ULC w sprawie zarządzania ciągłą zdatnoscią

ulc_logo
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w dniu 26 września br. wydał Decyzję w sprawie odstępstwa dla organizacji obsługowych certyfikowanych wg.

Analiza rynku lotniczego w Polsce w latach 2004-2006

ulc_logo

Urząd Lotnictwa Cywilnego przedstawia opracowany przez specjalistów Urzędu dokument pt. Analiza rynku transportu lotniczego w Polsce w latach 2004-2006.

Informacja w sprawie nowelizacji rozporzadzeń 2042/2003 oraz 1702/2003

ulc_logo

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że 16 września br.

Przedwodnik dla pasażerów niepełnosprawnych

ulc_logo
Komisja Ochrony Praw Pasażerów oraz Departament Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym opracowały „Przewodnik dla pasażerów niepełnosprawnych i osób o ograniczonej s

Unijna pomoc dla lotnisk

ulc_logo
Urząd Lotnictwa Cywilnego utworzył punkt konsultacyjny dla podmiotów zainteresowanych pozyskaniem środków z Unii Europejskiej na budowę lub rozbudowę lotnisk.

Dziennik Urzędowy ULC

ulc_logo

Uprzejmie informujemy że, ukazał się 10 numer Dziennika Urzędowego ULC.

Komunikaty Prezesa ULC

ulc_logo

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego 2 września 2008 r.

Rozporządzenie MI w sprawie wymagań procedur międzynarodowych (...)

ulc_logo

Urząd Lotnictwa Cywilnego przekazał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań procedur międzynarodowych dla systemó

Statystyki ULC - I półrocze 2008r.

ulc_logo

W pierwszej połowie 2008 roku polskie porty lotnicze obsłużyły ponad 9 mln 600 tys.

Zniesienie środków ochronnych wobec Bułgarii

ulc_logo
W dniu 22 lipca 2008 r. Komisja Europejska opublikowała Komunikat do Rady zgodnie z art.

Kolejny projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo Lotnicze

ulc_logo

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że zakończone zostały prace nad kolejnym projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo Lotnicze. Projekt został skierowany do konsultacji społecznych.

Konsultacje władz lotniczych Polski i Ukrainy

ulc_logo

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w dniach 5-6 sierpnia br.

Raport z posiedzenia Komitetu EASA

ulc_logo

W dniu 16 lipca br. odbyło się posiedzenie eksperckiego Komitetu EASA w którego skład wchodzili przedstawiciele Komisji Europejskiej i państw członkowskich UE.

Dziennik Urzędowy ULC

ulc_logo

Informujemy, że ukazał się 9 numer Dziennika Urzędowego ULC.

Informacja dotycząca korzystania z ofert przewoźników lotniczych

ulc_logo

W związku z trwającym sezonem wakacyjnym, a także dynamicznym rozwojem rynku transportu lotniczego

Nowy adres Delegatury Południowo - Zachodniej

ulc_logo

Od 7 sierpnia br. zmieni się adres siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego Delegatury Południowo – Zachodniej we Wrocławiu.

Stanowisko ULC w sparwie finansowania pomocy pasażerom niepełnosprawnym

ulc_logo

W związku z wejściem w życie w dniu 26 lipca 2008 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury

ulc_logo

Powstał projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego dostępny w ramach konsultacji społecznych.

Informacja na temat świadectw hałasu dla statków powietrznych

ulc_logo

Rozporządzenie (WE) Nr 216/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 lutego 2008 r.

Projekt drugiego pakietu przepisów dotyczących Jednolitej Przestrzeni Powietrznej - SES II

ulc_logo

W dniu 25 czerwca 2008 roku, Kolegium Komisarzy Komisji Europejskiej przyjęło projekt drugiego pakietu przepisów dotyczących Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SES II)