Kolejny projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo Lotnicze

ulc_logo

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że zakończone zostały prace nad kolejnym projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo Lotnicze. Projekt został skierowany do konsultacji społecznych.

Konsultacje władz lotniczych Polski i Ukrainy

ulc_logo

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w dniach 5-6 sierpnia br.

Raport z posiedzenia Komitetu EASA

ulc_logo

W dniu 16 lipca br. odbyło się posiedzenie eksperckiego Komitetu EASA w którego skład wchodzili przedstawiciele Komisji Europejskiej i państw członkowskich UE.

Dziennik Urzędowy ULC

ulc_logo

Informujemy, że ukazał się 9 numer Dziennika Urzędowego ULC.

Informacja dotycząca korzystania z ofert przewoźników lotniczych

ulc_logo

W związku z trwającym sezonem wakacyjnym, a także dynamicznym rozwojem rynku transportu lotniczego

Nowy adres Delegatury Południowo - Zachodniej

ulc_logo

Od 7 sierpnia br. zmieni się adres siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego Delegatury Południowo – Zachodniej we Wrocławiu.

Stanowisko ULC w sparwie finansowania pomocy pasażerom niepełnosprawnym

ulc_logo

W związku z wejściem w życie w dniu 26 lipca 2008 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury

ulc_logo

Powstał projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego dostępny w ramach konsultacji społecznych.

Informacja na temat świadectw hałasu dla statków powietrznych

ulc_logo

Rozporządzenie (WE) Nr 216/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 lutego 2008 r.

Projekt drugiego pakietu przepisów dotyczących Jednolitej Przestrzeni Powietrznej - SES II

ulc_logo

W dniu 25 czerwca 2008 roku, Kolegium Komisarzy Komisji Europejskiej przyjęło projekt drugiego pakietu przepisów dotyczących Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SES II)

Certyfikat Typu Nr BB - 035/3/2 na samoloty An-2

ulc_logo

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że od kwietnia 2008 roku, właścicielem „Certyfikatu Typu” Nr BB – 035/3/2 na samoloty An-2 jest EADS PZL „Warszawa-Okęcie” S.A.,

Dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego dla działalności lotniczej

ulc_logo

W ULC można składać wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla bezpieczeństwa działalności lotniczej i nadzoru w tym zakresie:

Audyt ICAO w ULC

ulc_logo
Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje na swoich stronach że zakończył audyt przeprowadzony przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego ICAO.