Długoterminowe odstępstwo od JAR FCL dla samolotu M-20 Mewa

ulc_logo

W wyniku starań podjętych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polska otrzymała ze strony JAA zgodę na długoterminowe odstępstwo

Nabór na egzaminatorów w Lotniczej Komisji Egazminacyjnej

ulc_logo

Lotnicza Komisja Egzaminacyjna ogłasza nabór na egzaminatorów w zakresie budowy i obsługi technicznej danego typu statku powietrznego.

Dziennik Urzędowy ULC

ulc_logo

Informujemy, że ukazał się 12 numer Dziennika Urzędowego ULC z dnia 30 października 2008r.

Rozporządzenie w spr. wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie UE

ulc_logo

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w dniu dzisiejszym zostanie opublikowane wchodzące w życie w dniu 01.11.2008r. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)

Dokumenty Komisji Europejskiej COM(2008) 582 wersja ostateczna

ulc_logo

Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów

Szkolenia z prawa lotniczego

ulc_logo

Urząd Lotnictwa Cywilnego, poprzez swoje Centrum Szkoleniowe, rozpoczął prowadzenie szkoleń z zakresu znajomości prawa lotniczego.

Dziennik Urzędowy ULC

ulc_logo

Informujemy, że ukazał się11 numer Dziennika Urzędowego ULC z dnia 14 października 2008.

Znajdą w nim Państwo, zarządzenia dotyczące:

Kwestionariusz EASA

ulc_logo

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu zgłaszanemu ze strony branży lotniczej, podjęła działania zmierzające do opracowania sys

Unijna pomoc dla lotnisk

ulc_logo

Urząd Lotnictwa Cywilnego utworzył punkt konsultacyjny dla podmiotów zainteresowanych pozyskaniem środków z Unii Europejskiej na budowę lub rozbudowę lotnisk.

Uzgadnianie stacji bazowych telefonii komórkowej, budynków, kominów, farm wiatrowych

ulc_logo

W związku z licznie wpływającymi wnioskami dotyczącymi uzgadniania stacji bazowych telefonii komórkowej, budynków, kominów, farm wiatrowych itp.

Certyfikat zgodny z wymaganiami PART 145 dla Straży Granicznej

ulc_logo

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński w dniu 6 października, w siedzibie Komendy Głównej Straży Granicznej wręczył Komendantowi Głównemu Str

Komunikat Prezesa ULC

ulc_logo

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 października br.

Rozporządzenie Parlamentu i Rady EU w spr. wspólnych zasad wykonywania przewozów

ulc_logo

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że dnia 31.10.2008 r.

Spotkania konsultacyjne w sprawie uzyskania certyfikatu AOC

ulc_logo

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi procedur założenia małej firmy lotniczej oraz uzyskania certyfikatu AOC w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego

Projekt rozporządzenia RM w spr. Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego

ulc_logo

Urząd Lotnictwa Cywilnego przekazał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporzadzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony

Decyzje Prezesa ULC w sprawie zarządzania ciągłą zdatnoscią

ulc_logo
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w dniu 26 września br. wydał Decyzję w sprawie odstępstwa dla organizacji obsługowych certyfikowanych wg.

Analiza rynku lotniczego w Polsce w latach 2004-2006

ulc_logo

Urząd Lotnictwa Cywilnego przedstawia opracowany przez specjalistów Urzędu dokument pt. Analiza rynku transportu lotniczego w Polsce w latach 2004-2006.

Informacja w sprawie nowelizacji rozporzadzeń 2042/2003 oraz 1702/2003

ulc_logo

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że 16 września br.

Przedwodnik dla pasażerów niepełnosprawnych

ulc_logo
Komisja Ochrony Praw Pasażerów oraz Departament Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym opracowały „Przewodnik dla pasażerów niepełnosprawnych i osób o ograniczonej s

Unijna pomoc dla lotnisk

ulc_logo
Urząd Lotnictwa Cywilnego utworzył punkt konsultacyjny dla podmiotów zainteresowanych pozyskaniem środków z Unii Europejskiej na budowę lub rozbudowę lotnisk.