Zgoda dla Modlina

ulc_logo

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński wydał dziś zezwolenie na założenie lotniska w Modlinie.

SESAR

ulc_logo

W Dzienniku Urzędowym UE zostało opublikowane rozporządzenie Rady (WE) nr 1361/2008 zmieniające dotychczasową regulację

Licencjonowanie personelu lotniczego

ulc_logo

Urząd Lotnictwa Cywilnego pracuje nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie licencjonowania personelu lotniczego.

Rejestracja EPBC

ulc_logo
Spotkanie konsultacyjne.

Wytyczne Prezesa ULC

ulc_logo

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 grudnia br.

Ukazał się Dziennik Urzędowy ULC

ulc_logo

Informujemy, że ukazał się 13 numer Dziennika Urzędowego ULC z dnia 13 listopada 2008r.

Opłaty Terminalowe 2009

ulc_logo

Prezes Urzędu, na wniosek Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, zatwierdził stawki jednostkowe opłat terminalowych na rok 2009.

ULC przypomina

ulc_logo

W związku ze zbliżającym się końcem roku, Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina wszystkim użytkownikom statków powietrznych o obowiązku składania sprawozdań z wykonania zadań lotniczych za 2008 rok

Lotnisko Lędzichowo

ulc_logo

W nawiązaniu do artykułu, który ukazał się dniu 2 grudnia na łamach Gazety Wyb

System Zarządzania Bezpieczeństwem

ulc_logo

W dniu 28 listopada 2008 r.

Proces certyfikacji lotniska Babice - informacja ULC

Lotnisko Warszawa/ Babice, opis przeszkód, źródło ULC

Wstępna analiza dostarczonej dokumentacji rejestracyjnej lotniska Babice wykazuje obecność w otoczeniu lotniska zwartej zabudowy miejskiej oraz przeszkód lotniczych przekraczających dopuszc

Wymiana certyfikatów 03/2004 i PL - 6 pkt 8.5

ulc_logo

Informacja dla organizacji obsługowych i organizacji zarzadzania ciągłą zdatnością do lotu działających w/g wymagań Rozporzadzenia Komisji (WE) 2042/2003.

Szkolenie na lotnisku Babice

ULC nagłówek pisma
Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał Decyzję w sprawie wprowadzenia ograniczeń w lotach szkoleniowych na lotnisku Babice.

Rozporządzenie Komisji (WE) 2042/2003

ulc_logo
Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje wszystkich użytkowników i właścicieli statków powietrznych posiadających Certyfikat Typu uznany przez EASA o opublikowanej zmianie Rozporzadzenia

Lotnisko Babice - oświadczenia ULC z 19 listopada 2008

ulc_logo
Ukazały się dwie wersje oświadczenia Urzędu Lotnictwa Cywilnego datowane na dzień 19 listopada 2008.

Pierwsze, opublikowane w dniu 19 listopada miało brzmienie:

Statystyki ULC po III kwartałach 2008r.

ulc_logo

Po trzech kwartałach bieżącego roku polskie lotniska obsłużyły łącznie w ruchu regularnym oraz czarterowym 16,27 mln pasażerów,

System COSPAS-SARSAT

ulc_logo

Jak informuje Urząd Lotnictwa Cywilengo, z dniem 1 lutego 2009 r. satelity systemu COSPAS-SARSAT przestaną odbierać sygnał niebezpieczeństwa nadawany na częstotliwości 121,5 MHz i 243 MHz.

Informacja o ważności licencji ICAO

ulc_logo

W dniu 27 października 2008r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1056/2008.

Wprowadzenie do stosowania Książki Mechanika Lotniczego

ulc_logo

W dniu 06 listopada 2008 roku Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wprowadził do stosowania Książkę Mechanika Lotniczego

Informacja o zimowym rozkładzie lotów 2008/2009

ulc_logo

W nowym sezonie lotniczym ZIMA 2008/2009 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zatwierdził 54 rozkłady obcych przewoźników lotniczych, wykonujących regularne przewozy na trasach do/z RP.