Podręcznik egzaminatora

ulc_logo

Mając na względzie standaryzację egzaminów praktycznych Lotnicza Komisja Egzaminacyjna ULC publikuje „Podręcznik lotniczego egzaminatora praktycznego: Samoloty i śmigłowce”.

Spotkanie ULC z Hi Flyer

ulc_logo

W Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyło się spotkanie z przedstawicielami Hi Flyer

Statystyki ULC

ulc_logo

W 2008 roku polskie porty lotnicze obsłużyły ponad 20 mln 650 tys. pasażerów, tj. o 1 mln 541 tys. więcej niż w roku 2007.

Lotnisko Babice

ulc_logo

W Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyło się kolejne spotkanie związane z wpisaniem lotniska służb porządku publicznego

Warsztaty dla GA

ulc_logo

Uprzejmie informujemy, że w dniach 3-5 lutego br. w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbędzie się spotkanie z organizacjami lotniczymi.

Ukazał się Dziennik Urzędowy ULC

ulc_logo

Ukazał się 1 numer Dziennika Urzędowego ULC z dnia 29 stycznia 2009r.

Znajdą w nim Państwo Komunikaty Prezesa ULC w sprawie zdarzeń lotniczych.

Komitet Zarządzania Przestrzenią Powietrzną

ulc_logo
Urzędąd Lotnictwa Cywilnego informuje o 39 posiedzeniu Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną.

Zespół konsultacyjny ds. SES

ulc_logo

W Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Konsultacyjnego ds. Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Single European Sky - SES).

Ośrodki szkolenia lotniczego

ulc_logo

W związku ze stwierdzonym przypadkiem realizacji szkolenia lotniczego przez ośrodek bez uprzedniego zatwierdzenia kursu, Urząd Lotnictwa Cywilnego apeluje

CRCO

ulc_logo

Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) Europejskiej Agencji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej EUROCONTROL, na zlecenie Komisji Europejskiej dokonało przeglądu podstaw kosztowych

Funkcjonalne Bloki Przestrzeni Powietrznej

ulc_logo

W Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyło się spotkanie z przewoźnikami lotniczymi poświęcone inicjatywie tworzenia Funkcjonalnych Bloków Przestrzeni Powietrznej (Functional Airspace Block &n

ULC odpowiada

ulc_logo
Odpowiedź Urzędu Lotnictwa Cywilnego na artykuł dotyczący działalności ULC, opublikowany na łamach jednego z ogólnopolskich dzienników

Elektroniczny obieg dokumentów w ULC

ulc_logo

Minął rok od rozpoczęcia przez Urząd Lotnictwa Cywilnego pracy w Systemie Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD).

Komunikat LKE

ulc_logo

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że Lotnicza Komisja Egzaminacyjna, po uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, z powodu problemów technicznych, odwołuje w dniach 13.01.2009

Lotnisko Babice

ulc_logo

W Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyło się kolejne spotkanie związane z wpisaniem lotniska służb porządku publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Warsz

Działalność LKE

ulc_logo
W 2008 roku działająca w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego Lotnicza Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła 12 sesji egzaminacyjnych.

Implementacja przepisów Part-M

ulc_logo

W siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego odbyło się spotkanie pracowników Urzędu z przedstawicielami Przewoźników Lotniczych w sprawie implementacji przepisów Part-M (Załączn

Ukazał się nowy numer dziennika urzędowego ULC

ulc_logo

Informujemy, że ukazał się 14 numer Dziennika Urzędowego ULC z dnia 30 grudnia 2008r.

Oferty przewoźników lotniczych

ulc_logo

W związku z powtarzającymi się publikacjami prasowymi opisującymi działalność firm lotnictwa ogólnego

Incydenty lotnicze

ulc_logo

Informacja dla właścicieli i użytkowników statków powietrznych dotycząca incydentów lotniczych.