Uzgadnianie stacji bazowych telefonii komórkowej, budynków, kominów, farm wiatrowych

ulc_logo

W związku z licznie wpływającymi wnioskami dotyczącymi uzgadniania stacji bazowych telefonii komórkowej, budynków, kominów, farm wiatrowych itp.

Certyfikat zgodny z wymaganiami PART 145 dla Straży Granicznej

ulc_logo

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński w dniu 6 października, w siedzibie Komendy Głównej Straży Granicznej wręczył Komendantowi Głównemu Str

Komunikat Prezesa ULC

ulc_logo

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 października br.

Rozporządzenie Parlamentu i Rady EU w spr. wspólnych zasad wykonywania przewozów

ulc_logo

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że dnia 31.10.2008 r.

Spotkania konsultacyjne w sprawie uzyskania certyfikatu AOC

ulc_logo

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi procedur założenia małej firmy lotniczej oraz uzyskania certyfikatu AOC w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego

Projekt rozporządzenia RM w spr. Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego

ulc_logo

Urząd Lotnictwa Cywilnego przekazał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporzadzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony

Decyzje Prezesa ULC w sprawie zarządzania ciągłą zdatnoscią

ulc_logo
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w dniu 26 września br. wydał Decyzję w sprawie odstępstwa dla organizacji obsługowych certyfikowanych wg.

Analiza rynku lotniczego w Polsce w latach 2004-2006

ulc_logo

Urząd Lotnictwa Cywilnego przedstawia opracowany przez specjalistów Urzędu dokument pt. Analiza rynku transportu lotniczego w Polsce w latach 2004-2006.

Informacja w sprawie nowelizacji rozporzadzeń 2042/2003 oraz 1702/2003

ulc_logo

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że 16 września br.

Przedwodnik dla pasażerów niepełnosprawnych

ulc_logo
Komisja Ochrony Praw Pasażerów oraz Departament Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym opracowały „Przewodnik dla pasażerów niepełnosprawnych i osób o ograniczonej s

Unijna pomoc dla lotnisk

ulc_logo
Urząd Lotnictwa Cywilnego utworzył punkt konsultacyjny dla podmiotów zainteresowanych pozyskaniem środków z Unii Europejskiej na budowę lub rozbudowę lotnisk.

Dziennik Urzędowy ULC

ulc_logo

Uprzejmie informujemy że, ukazał się 10 numer Dziennika Urzędowego ULC.

Komunikaty Prezesa ULC

ulc_logo

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego 2 września 2008 r.

Rozporządzenie MI w sprawie wymagań procedur międzynarodowych (...)

ulc_logo

Urząd Lotnictwa Cywilnego przekazał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań procedur międzynarodowych dla systemó

Statystyki ULC - I półrocze 2008r.

ulc_logo

W pierwszej połowie 2008 roku polskie porty lotnicze obsłużyły ponad 9 mln 600 tys.

Zniesienie środków ochronnych wobec Bułgarii

ulc_logo
W dniu 22 lipca 2008 r. Komisja Europejska opublikowała Komunikat do Rady zgodnie z art.

Kolejny projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo Lotnicze

ulc_logo

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że zakończone zostały prace nad kolejnym projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo Lotnicze. Projekt został skierowany do konsultacji społecznych.

Konsultacje władz lotniczych Polski i Ukrainy

ulc_logo

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w dniach 5-6 sierpnia br.

Raport z posiedzenia Komitetu EASA

ulc_logo

W dniu 16 lipca br. odbyło się posiedzenie eksperckiego Komitetu EASA w którego skład wchodzili przedstawiciele Komisji Europejskiej i państw członkowskich UE.

Dziennik Urzędowy ULC

ulc_logo

Informujemy, że ukazał się 9 numer Dziennika Urzędowego ULC.