Polskie lotnictwo wyhamowało

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że polskie porty lotnicze kontynuują ujemną dynamikę wzrostów z IV kwartału ubiegłego roku. W styczniu br.

Komitet Zarządzania Przestrzenią Powietrzną

ULC

W Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyło się 40 posiedzenie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną.

Promesa dla Sochaczewa

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Prezes ULC wydał promesę zezwolenia na założenie lotniska cywilnego w Sochaczewie.

Druki 154

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, iż uwzględniając postulaty środowiska lotniczego, podejmie starania

LOT-em najczęściej

Udział najpopularniejszych obsługiwanych kierunków w 2008

Warszawa, 3 marca 2009 r. - w 2008 r. polskie porty lotnicze obsłużyły łącznie w ruchu regularnym 17 mln 838 tys. pasażerów, co stanowiło wzrost na poziomie 3,6% w stosunku do 2007 r.

Konferencja Bezpieczeństwa Lotów

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, iż mając na uwadze różnorodność problematyki związanej z działalnością prowadzoną przez podmioty lotnicze oraz prywatny

Warsztaty balonowe w EASA

ULC

ULC poinformował, że Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego zorganizowała sesję informacyjną dotyczącą komercyjnego wykorzystania balonów, w której wzięli udział przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Tekst jednolity PART M oraz AMC do PART M

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, iż opublikował jednolity tekst wymagań Part M oraz akceptowalne sposoby spełnienia AMC.

Nowelizacja Prawa energetycznego

ULC

20 lutego br. Sejm przyjął nowelizację ustawy Prawo energetyczne zwalniającą z koncesjonowania obrót benzynami lotniczymi do wysokości 1 mln euro.

Seminarium dla lotnisk

ulc_logo

Urząd Lotnictwa Cywilnego w dniach 23-24.02.2009 r. zorganizował seminarium dla zarządzających lotniskami

Dyrektywa UE w sprawie opłat lotniskowych

Unia Europejska

W dniu 19 lutego br. Rada UE przyjęła dyrektywę w sprawie opłat lotniskowych w wersji uwzględniającej wszystkie uwagi zgłoszone przez Parlament Europejski w drugim czytaniu.

Raport Komisji COM(2009)030

ulc_logo

Urząd Lotnictwa Cwyilnego poinformował, iż otrzyamł Raport Komisji dotyczący finansowania ochrony lotnictwa cywilnego COM (2009)030.

Lotnisko w Modlinie

ulc_logo

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że odbył spotkanie z przedstawicielami Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

Polacy chętnie latają czarterami

ulc_logo

Warszawa, 19 lutego 2009 r. – Urząd Lotnictwa Cywilnego podsumował ruch czarterowy do / z Polski w 2008 r.

Ukazał się 2 numer Dziennika Urzędowego ULC

ulc_logo

Ukazał się 2 numer Dziennika Urzędowego ULC z dnia 10 lutego 2009 r.

Inspekcje obcych statków powietrznych

ulc_logo

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że od stycznia br. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie inspekcji obcych statków powietrznych.

Konferencja Lotnisko 2009

ulc_logo

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński wziął udział w konferencji Lotnisko 2009.

Bezpieczeństwo operacji lotniczych

EASA

Na stronie internetowej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego zostały opublikowane projekty przepisów wykonawczych tzw.

Konferencja Bezpieczeństwa Lotów

ulc_logo
Uprzejmie informujemy, że Urząd Lotnictwa Cywilnego, mając na uwadze różnorodność problematyki

Podręcznik egzaminatora

ulc_logo

Mając na względzie standaryzację egzaminów praktycznych Lotnicza Komisja Egzaminacyjna ULC publikuje „Podręcznik lotniczego egzaminatora praktycznego: Samoloty i śmigłowce”.