Certyfikat Typu nr BC-147

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, żę z dniem 31 marca 2009 PZL Świdnik zrezygnował z wydanego dla śmigłowca PZL Kania Certyfikatu Typu nr EASA.R.501.

Rozkład lotów - Lato 2009

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, iż wpłynęło do niego 49 rozkładów obcych przewoźników planujących wykonywać regularne operacje do/z Polski w sezonie rozkładowym Lato 2009.

Druki 154, EPBC

ULC

Z uwagi na duże zainteresowanie przedstawicieli lotnictwa ogólnego tematyką stosowania druków 154 oraz szkoleniem lotniczym na lotnisku Warszawa-Babice, Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował

Dokumenty NPA

EASA

W odpowiedzi na liczne postulaty środowiska lotniczego, EASA wydłużyła okres zgłaszania uwag do następujących dokumentów NPA:

Ukazał się Dziennik Urzędowy ULC

ULC
Urząd Lotnictwa poinformował, że ukazał się Dziennik Urzędowy ULC Nr 3 z dnia 26 marca 2009 r. .

Posiedzenie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w jego siedzibie dbyło się 41 posiedzenie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną.

Opłaty lotniskowe

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w Dzienniku Urzędowym UE opublikowana została dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/12/WE z dnia 11 marca 2009 r.

Single Sky Committee

Single European Sky

W Brukseli odbyło się zorganizowane „ad hoc” posiedzenie Komitetu Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej - Single Sky Committee (SSC).

Zespół Konsultacyjny ds. Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w jego siedzibie odbyło się 11 Posiedzenie Zespołu Konsultacyjnego ds. wypracowania propozycji stanowiska Polski,

Balonowi operatorzy lotniczy

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że dziś w ULC odbyło się spotkanie z przedstawicielami środowiska lotniczego, w tym balonowego.

Szkolenie obronne ULC

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że W ośrodku szkoleniowym w Jachrance odbyło się szkolenie obronne dla przedstawicieli Urzędu Lotnictwa Cywilnego,

Part-M dla lotnictwa ogólnego

ULC

Na swojej stronie internetowej Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina, że 28 września br. jest ostatecznym terminem wdrożenia przepisu Part-M (Załącznik 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) 2042/2003)

PZL Świdnik w Chinach

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Prezes ULC Grzegorz Kruszyński spotkał się z delegacją chińskich władz lotniczych oraz przedstawicielami PZL Świdnik S.A.

Konferencja Bezpieczeństwa Lotów

ULC

Dziś w Sali konferencyjnej Akademii Obrony Narodowej odbyła się Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Cywilnego w zakresie lotnictwa ogólnego.

Nadajniki sygnału niebezpieczeństwa

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował na swojej stronie internetowej, że z dniem 1 lutego 2009 roku satelity systemu COSPAS-SARSAT przestały odbierać sygnał niebezpieczeństwa nadawany na częstotliwości 121.5MHz i 243MHz.

Kontakt z Rejestrem

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego uprzejmie informuje, iż ze względu na bardzo dużą ilość wydawanych i przedłużanych licencji Rejestr Personelu Lotniczego informacji telefonicznych będzie udzielał

Opłaty terminalowe

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował na swojej stronie internetowej wyniki analizy wysokości opłat terminalowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w roku 2009.

Pokazy lotnicze

ULC

W Hasselt, w Belgii odbyła sie doroczna Konwencja "European Airshow Council-2009".

Konferencja Bezpieczeństwa Lotów

ULC

17 marca br. odbędzie się Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Cywilnego w zakresie lotnictwa ogólnego.

Konwencja z Kapsztadu

ULC

W Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjnym Urzędu Lotnictwa Cywilnego odbyło się szkolenie dotyczące Konwencji z Kapsztadu z 2001r.