Funkcjonalne Bloki Przestrzeni Powietrznej - FAB

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że odbyło się kolejne spotkanie Międzyresortowego Zespołu do spraw Funkcjonalnych Bloków Przestrzeni Powietrznej.

Sprostowanie ULC

ULC

Urząd Lotnictwa cywilnego poinformował, że w związku z pojawiającymi się w prasie nieautoryzowanymi wypowiedziami pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego nt. sytuacji Polskich Linii Lotniczych LOT SA, Urząd informuje:

Instrukcja Operacyjna dla lotnisk certyfikowanych

ULC

W Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyło się spotkanie w sprawie zmiany wzorca Instrukcji Operacyjnej (INOP) dla lotnisk certyfikowanych.

3 mln pasażerów odprawiły polskie lotniska w pierwszym kwartale br.

ULC
Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w pierwszym kwartale 2009 roku polskie porty lotnicze obsłużyły łącznie 3 mln 690 tys. pasażerów w ruchu regularnym oraz czarterowym

Komitet Zarządzania Przestrzenią Powietrzną

ULC

W Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyło się 42 posiedzenie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną.

Zmiana siedziby ULC

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że od połowy czerwca 2009 r. swoją siedzibę będzie miał przy ul. M. Flisa 2 w Warszawie (dojazd od ul. Łopuszańskiej).

DGR

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego na swojej stronie internetowej opublikował Komunikat w sprawie odstąpienia od wymogu uzyskania zezwolenia na transport materiałów niebezpiecznych

Wymagania dla lądowisk

ULC

UrządLotnictwa Cywilnego poinformował, że do konsultacji międzyresortowych zostało skierowane znowelizowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dla lądowisk.

Telekomunikacja lotnicza

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że obowiązuje już rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej.

Certyfikat dla Bydgoszczy

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Prezes ULC Grzegorz Kruszyński wydał certyfikat lotniska użytku publicznego dla Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.

Komunikat w sprawie opłaty lotniczej

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego na swojej stronie internetowej przypomina składającym wniosek o wydanie, przedłużenie, wznowienie, wpisanie uprawnień, wydanie duplikatu licencji lub świadectw kwalifikacji oraz o przeprowadzenie egzaminu,

Komunikat ULC w sprawie wymogu stosowania oświadczenia o niekaralności

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował na swojej stronie Komunikat w sprawie odstąpienia od wymogu stosowania oświadczenia o niekaralności

TMG

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował na swojej stronie internetowej komunikat w sprawie wpisywania uprawnień na motoszybowce (TMG) do licencji szybowcowej.

ULC zaktualizował prognozę ruchu lotniczego

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaktualizował prognozę rozwoju rynku lotniczego w Polsce.

Konferencja Bezpieczeństwa Lotów

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że dziś odbyła się organizowana przez ULC Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Cywilnego RP w zakresie lotnictwa komercyjnego.

Klasyfikacja lotnisk

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że na etapie konsultacji międzyresortowych jest obecnie zmienione rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych.

Opłaty trasowe

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, iż obowiązuje już rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych.

Europejski Kongres Gospodarczy

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Prezes ULC Grzegorz Kruszyński uczestniczył w sesji Lotnictwo odbywającej się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Tymczasowa Rada EUROCONTROL

ULC

W siedzibie EUROCONTROL w Brukseli odbyła się sesja "ad hoc" Tymczasowej Rady Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej.

Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Cywilnego

ULC

Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Cywilnego w zakresie lotnictwa komercyjnego