Zaproszenie na konferencję lotniczą do Łodzi

ULC

28 i 29 maja br. w hotelu Centrum w Łodzi odbędzie się Szczyt Lotniczy połączony
z konferencją „Europejskie niebo nad Polską”.

Tymczasowa Rada EUROCONTROL

Eurocontrol

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w siedzibie EUROCONTROL w Brukseli odbyła się 31 sesja Tymczasowej Rady Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że z dniem 22.05.2009r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Konwencja Kapsztadzka

Unia Europejska

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że 15 maja br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana Decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009r.

Rozporządzenie MI w sprawie map lotniczych

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że przekazał do konsultacji międzyresortowych projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie map lotniczych.

Rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków zapewniania służby informacji lotniczej

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego przekazał do konsultacji społecznych projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Ukazał się Dziennik Urzędowy ULC

ULC
Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że ukazał się najnowszy numer Dziennika Urzędowego ULC Nr 4 2009.

Opłaty za ochronę w lotnictwie

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, ze Komisja Europejska przekazała dziś do Rady Unii Europejskiej projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat za ochronę w lotnictwie.

Targi Technologia i Infrastruktura Lotnisk

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w dniach 14 – 15 maja Kielcach odbywają się III Targi Technologia i Infrastruktura Lotnisk.

Posiedzenie Dyrektorów Generalnych ECAC

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Prezes ULC wziął udział w 132 posiedzeniu Dyrektorów Generalnych Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego, które odbyło dziś się w Paryżu.

Pokazy lotnicze

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, iż w związku z rozpoczęciem okresu intensywnej aktywności lotnictwa ogólnego i związanych z nią licznych publicznych pokazów lotniczych,

Paliwo lotnicze

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w Dzienniku Ustaw nr 69 z dnia 7 maja 2009 r. została opublikowana ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne zwalniająca z obowiązku koncesjonowania niewielkiego obrotu paliwami lotniczymi.

Funkcjonalne Bloki Przestrzeni Powietrznej - FAB

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że odbyło się kolejne spotkanie Międzyresortowego Zespołu do spraw Funkcjonalnych Bloków Przestrzeni Powietrznej.

Sprostowanie ULC

ULC

Urząd Lotnictwa cywilnego poinformował, że w związku z pojawiającymi się w prasie nieautoryzowanymi wypowiedziami pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego nt. sytuacji Polskich Linii Lotniczych LOT SA, Urząd informuje:

Instrukcja Operacyjna dla lotnisk certyfikowanych

ULC

W Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyło się spotkanie w sprawie zmiany wzorca Instrukcji Operacyjnej (INOP) dla lotnisk certyfikowanych.

3 mln pasażerów odprawiły polskie lotniska w pierwszym kwartale br.

ULC
Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w pierwszym kwartale 2009 roku polskie porty lotnicze obsłużyły łącznie 3 mln 690 tys. pasażerów w ruchu regularnym oraz czarterowym

Komitet Zarządzania Przestrzenią Powietrzną

ULC

W Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyło się 42 posiedzenie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną.

Zmiana siedziby ULC

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że od połowy czerwca 2009 r. swoją siedzibę będzie miał przy ul. M. Flisa 2 w Warszawie (dojazd od ul. Łopuszańskiej).

DGR

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego na swojej stronie internetowej opublikował Komunikat w sprawie odstąpienia od wymogu uzyskania zezwolenia na transport materiałów niebezpiecznych

Wymagania dla lądowisk

ULC

UrządLotnictwa Cywilnego poinformował, że do konsultacji międzyresortowych zostało skierowane znowelizowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dla lądowisk.