Instrukcje Szkolenia OSL

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, iż mając na uwadze przepisy europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR-FCL 1, a w szczególności załącznik 1a do JAR-FCL 1.055 pkt 31

EASA dla GA

EASA

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), uwzględniając liczne postulaty środowiska lotniczego, wyznaczyła punkty kontaktowe dla lotnictwa biznesowego i ogólnego.

Wytyczne dot. pokazów lotniczych

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego na swojej stronie internetowej opublikował projekt Wytycznych w sprawie zasad organizacji prowadzenia pokazów lotniczych.

Przepustowość polskich lotnisk

ULC

Loty pasażerskie, zarówno regularne i czarterowe są w Polsce obecnie obsługiwane przez 11 portów lotniczych.

Czas na start lub lądowanie

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego na swojej stronie internetowej przypomina o wejściu w życie z końcem ubiegłego miesiąca Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 545/2009 z dnia 18 czerwca 2009 r.,

Egzaminowanie z j. angielskiego

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że na podstawie informacji zawartych w biuletynie FAA InFO nr 08012, wpis „english proficient” zamieszczany w licencjach wydanych przez FAA,

Posiedzenie KZPP

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w jego siedzibie odbyło się 44 posiedzenie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną.

SESAR IP1

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Departament Żeglugi Powietrznej ULC rozpoczął cykl konsultacji związanych z prowadzeniem prac wdrożeniowych pierwszego pakietu projektu systemu nowej generacji

SES

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, iż w związku z zatwierdzeniem projektu rozporządzenia stanowiącego nowelizację obowiązujących przepisów dotyczących Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Single European Sky - SES),

Nowe akty prawne

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że weszły w życie znowelizowane rozporządzenia w sprawie licencjonowania personelu lotniczego oraz w sprawie badań lotniczo-lekarskich.

Aktualizacja czarnej listy

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Komisja Europejska dokonała kolejnej aktualizacji tzw. „czarnej listy” przewoźników lotniczych objętych zakazem wykonywania przewozów w Unii Europejskiej.

Pieniądze dla polskich lotnisk

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Komisja Europejska zatwierdziła program pomocy w wysokości około pół miliarda euro na rzecz dziesięciu polskich portów lotniczych.

Przystąpienie do CERG

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że podczas ostatniej sesji triennalnej Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego Polska i Bułgaria przystąpiły do Central European Rotation Group (CERG)

PART-FCL

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w Kolonii odbyło się spotkanie standaryzacyjne przedstawicieli władz lotniczych dotyczące przepisów PART-FCL.

Certyfikat dla LGS

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że przedłużył Certyfikat Agenta Obsługi Naziemnej dla Lot Ground Services sp. z o.o. w upadłości.

Upoważnienie dla SPRINTAIR S.A.

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że wydał polskiemu przewoźnikowi SPRINTAIR S.A. upoważnienie do wykonywania serii nieregularnych (czarterowych) przewozów lotniczych na określonych trasach pomiędzy Polską a Egiptem.

Rozporządzenie Komisji (WE) 2042/2003

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego na swojej stronie internetowej przypomina, że w związku z opublikowaniem rozporządzenia Komisji (WE) 1056/2008 z 28 października 2008 r.

SES

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w jego siedzibie odbyło się jedenaste spotkanie Zespołu Koordynującego do spraw Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SES - Single European Sky).

Żegluga powietrzna

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że W Brukseli odbyło się spotkanie przedstawicieli państwowych władz nadzorujących (NSA - National Supervisory Authotity).

Nowe wzory wniosków ULC

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Departament Personelu Lotniczego ULC opracował nowe wzory wniosków o wydanie /zmianę/wznowienie/przedłużenie ważności certyfikatu