Opłaty lotniskowe

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego na swojej stronie internetowej przedstawił raport z konsultacji dotyczących nowego systemu ustalania opłat lotniskowych w Polsce, które przeprowadzone zostały w okresie kwiecień-maj br.

Spotkanie Air Cargo

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że jego przedstawiciele wzięli udział w spotkaniu poświęconym problematyce Air Cargo.

Orzeczenia lotniczo-lekarskie

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że 5 czerwca br. Minister Infrastruktury podpisał nowelizację rozporządzenia z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

Rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że obwiązuje już rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa.

Posiedzenie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w jego siedzibie odbyło się 43 posiedzenie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną.

Indywidualny tok nauczania

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego prawodawca dopuścił szkolenie

Leasing samolotów

ULC

W nawiązaniu do informacji rozpowszechnianej przez Air Italy Polska Sp. z o.o.

Wzory wniosków ULC

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Departament Personelu Lotniczego ULC opracował nowe wzory wniosków, które będą stosowane podczas certyfikacji i kontroli Ośrodków Szkolenia Lotniczego oraz Organizacji Szkolenia Lotniczego.

Bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego na swojej stronie internetowej przestawił aktualne informacje dotyczące Umowy między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki

Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji statków powietrznych

ULC

Na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego czytamy, że ULC przekazuje do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie klasyfikacji statków powietrznych.

Obsługa naziemna w portach lotniczych

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że obowiązuje już rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych.

Przeprowadzka ULC

ULC
Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że dziś rozpoczęła się przeprowadzka ULCu do nowej siedziby przy ul. M. Flisa 2 w Warszawie.

Ostatnie posiedzenie władz JAA

JAA

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w Noordwijk w Holandii odbyło się ostatnie posiedzenie Rady i Komitetu Wspólnych Władz Lotniczych (Joint Aviation Authorities – JAA).

Szczyt lotniczy w Łodzi

ULC

Na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego pojawiła się relacja z przebiegu szczytu lotniczego w Łodzi połączonego z konferencją „Europejskie niebo nad Polską”.

Nowe opłaty lotniskowe w Krakowie

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Prezes ULC Grzegorz Kruszyński, na wniosek

Konferencja lotnicza

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że 28 i 29 maja br. w Łodzi odbędzie się Szczyt Lotniczy połączony z konferencją „Europejskie niebo nad Polską”.

Integracja baz danych zdarzeń lotniczych na poziomie UE

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, iż zgodnie z Dyrektywą i Rozporządzeniem UE dokonał w maju br. integracji krajowej bazy zdarzeń lotniczych z centralną europejską bazą – ECR

Licencja pilota balonu wolnego

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, iż Lotnicza Komisja Egzaminacyjna ULC w odpowiedzi na postulaty środowiska lotniczego opublikowała na

Internetowy podręcznik prawodawstwa EASA

EASA

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego wprowadziła internetowy podręcznik prawodawstwa, który umożliwi użytkownikom lepszy dostęp do regulacji EASA.

Zaproszenie na konferencję lotniczą do Łodzi

ULC

28 i 29 maja br. w hotelu Centrum w Łodzi odbędzie się Szczyt Lotniczy połączony
z konferencją „Europejskie niebo nad Polską”.