Polacy chętnie latają czarterami

ulc_logo

Warszawa, 19 lutego 2009 r. – Urząd Lotnictwa Cywilnego podsumował ruch czarterowy do / z Polski w 2008 r.

Ukazał się 2 numer Dziennika Urzędowego ULC

ulc_logo

Ukazał się 2 numer Dziennika Urzędowego ULC z dnia 10 lutego 2009 r.

Inspekcje obcych statków powietrznych

ulc_logo

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że od stycznia br. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie inspekcji obcych statków powietrznych.

Konferencja Lotnisko 2009

ulc_logo

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński wziął udział w konferencji Lotnisko 2009.

Bezpieczeństwo operacji lotniczych

EASA

Na stronie internetowej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego zostały opublikowane projekty przepisów wykonawczych tzw.

Konferencja Bezpieczeństwa Lotów

ulc_logo
Uprzejmie informujemy, że Urząd Lotnictwa Cywilnego, mając na uwadze różnorodność problematyki

Podręcznik egzaminatora

ulc_logo

Mając na względzie standaryzację egzaminów praktycznych Lotnicza Komisja Egzaminacyjna ULC publikuje „Podręcznik lotniczego egzaminatora praktycznego: Samoloty i śmigłowce”.

Spotkanie ULC z Hi Flyer

ulc_logo

W Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyło się spotkanie z przedstawicielami Hi Flyer

Statystyki ULC

ulc_logo

W 2008 roku polskie porty lotnicze obsłużyły ponad 20 mln 650 tys. pasażerów, tj. o 1 mln 541 tys. więcej niż w roku 2007.

Lotnisko Babice

ulc_logo

W Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyło się kolejne spotkanie związane z wpisaniem lotniska służb porządku publicznego

Warsztaty dla GA

ulc_logo

Uprzejmie informujemy, że w dniach 3-5 lutego br. w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbędzie się spotkanie z organizacjami lotniczymi.

Ukazał się Dziennik Urzędowy ULC

ulc_logo

Ukazał się 1 numer Dziennika Urzędowego ULC z dnia 29 stycznia 2009r.

Znajdą w nim Państwo Komunikaty Prezesa ULC w sprawie zdarzeń lotniczych.

Komitet Zarządzania Przestrzenią Powietrzną

ulc_logo
Urzędąd Lotnictwa Cywilnego informuje o 39 posiedzeniu Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną.

Zespół konsultacyjny ds. SES

ulc_logo

W Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Konsultacyjnego ds. Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Single European Sky - SES).

Ośrodki szkolenia lotniczego

ulc_logo

W związku ze stwierdzonym przypadkiem realizacji szkolenia lotniczego przez ośrodek bez uprzedniego zatwierdzenia kursu, Urząd Lotnictwa Cywilnego apeluje

CRCO

ulc_logo

Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) Europejskiej Agencji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej EUROCONTROL, na zlecenie Komisji Europejskiej dokonało przeglądu podstaw kosztowych

Funkcjonalne Bloki Przestrzeni Powietrznej

ulc_logo

W Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyło się spotkanie z przewoźnikami lotniczymi poświęcone inicjatywie tworzenia Funkcjonalnych Bloków Przestrzeni Powietrznej (Functional Airspace Block &n

ULC odpowiada

ulc_logo
Odpowiedź Urzędu Lotnictwa Cywilnego na artykuł dotyczący działalności ULC, opublikowany na łamach jednego z ogólnopolskich dzienników

Elektroniczny obieg dokumentów w ULC

ulc_logo

Minął rok od rozpoczęcia przez Urząd Lotnictwa Cywilnego pracy w Systemie Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD).

Komunikat LKE

ulc_logo

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że Lotnicza Komisja Egzaminacyjna, po uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, z powodu problemów technicznych, odwołuje w dniach 13.01.2009