SES i EASA

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego piinformował, że Rada Unii Europejskiej, osiągnąwszy w pierwszym czytaniu kompromis z Parlamentem Europejskim, przyjęła dwa rozporządzenia zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa

Licencje krajowe

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego na swojej stronie internetowej przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury zmieniającym rozporządzenie w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

Konferencja lotnicza

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że jego przedstawiciele uczestniczyli w konferencji „Uwarunkowania rozwoju nowoczesnych usług lotniczych i małych lotnisk”.

Oświadczenie Urzędu Lotnicwa Cywilnego

ULC

Poniżej republikujemy oświadczenie opublikowane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego świadczenia przez inspektorów ULC usług u podmiotów funkcjonujących w obszarze lotnictwa:

Łamanie zasad egzaminowania

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina na swojej stronei internetowej kandydatom zdającym państwowe egzaminy teoretyczne przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną, że zgodnie z przepisami JAR FCL 1.485 pkt (c),

Certyfikat operatora kontroli bezpieczeństwa

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że obowiązują już nowe procedury regulujące uzyskanie certyfikatu operatora kontroli bezpieczeństwa.

Promesa dla Obic

ULC
Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, iż Prezes ULC, Grzegorz Kruszyński wydał promesę zezwolenia na założenie lotniska cywilnego w Obicach, w gminie Morawica,

Posiedzenie ECAC

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Prezes ULC, Grzegorz Kruszyński wziął udział w 57. specjalnym posiedzeniu Dyrektorów Generalnych Lotnictwa Cywilnego Europejskiej Konferencji Lotnictwa Cywilnego,

Lista przewoźników

ULC
Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że zaktualizował listę podmiotów uprawnionych do wykonywania przewozów lotniczych.

SESAR

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, iż kontynuuje cykl konsultacji związanych z prowadzeniem prac wdrożeniowych w ramach pierwszego pakietu projektu europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR IP1).

Święto Lotnictwa

ULC

Dziś obchodzone jest Święto Lotnictwa Polskiego ustanowione na pamiątkę zwycięstwa Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury podczas Międzynarodowych Zawodów Samolotów Turystycznych Challenge 1932

Instrukcje wykonawcze

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego na swojej stronie internetowej przypomina, że ośrodki szkolenia lotniczego oferujące szkolenia wymagane dla uzyskania licencji pilota samolotowego lub śmigłowcowego i związanych z nimi uprawnień,

Odwołanie od orzeczenia lotniczo-lekarskiego

ULC

Na swojej stronie internetowej Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina, że odwołania od orzeczenia lotniczo-lekarskiego wydanego przez centrum medycyny lotniczej lub lekarza orzecznika

Biała lista

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że wzorem innych władz lotniczych przedkłada do wiadomości listę przedmiotów dopuszczonych oraz zabronionych do przewozu w transporcie lotniczym.

Wykaz ośrodków szkolenia

ULC

Departament Personelu Lotniczego ULC zaktualizował wykaz certyfikowanych Ośrodków Szkolenia Lotniczego.

Oświadczenie ULC w sprawie egzaminów z języka angielskiego

ulc_logo

Na swojej stronie Internetowej Urząd lotnictwa Cywilnego informuje o możliwych zmianach systemu egzaminowania pilotów z języka angielskiego.

Komunikat dla egzaminatorów LKE

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina egzaminatorom Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej, że zwrot kosztów korzystania z samochodu prywatnego związanych z przejazdem na sesję egzaminacyjną organizowaną poza miejscem zamieszkania egzaminatora

Zmiany w rozporządzeniu o licencjonowaniu personelu lotniczego

ULC

Od 1 – go sierpnia bieżącego roku obowiązuje znowelizowane rozporządzenie dotyczące licencjonowania personelu lotniczego.

Rozporządzenie w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że obowiązuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Nieuczciwe praktyki przewoźników

ULC

W związku z trwającym sezonem wakacyjnym, a także dynamicznym rozwojem rynku transportu lotniczego, Urząd Lotnictwa Cywilnego pragnie zwrócić uwagę na pojawiające się oferty przewozów lotniczych