Zespół Konsultacyjny ds. Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w jego siedzibie odbyło się 11 Posiedzenie Zespołu Konsultacyjnego ds. wypracowania propozycji stanowiska Polski,

Balonowi operatorzy lotniczy

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że dziś w ULC odbyło się spotkanie z przedstawicielami środowiska lotniczego, w tym balonowego.

Szkolenie obronne ULC

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że W ośrodku szkoleniowym w Jachrance odbyło się szkolenie obronne dla przedstawicieli Urzędu Lotnictwa Cywilnego,

Part-M dla lotnictwa ogólnego

ULC

Na swojej stronie internetowej Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina, że 28 września br. jest ostatecznym terminem wdrożenia przepisu Part-M (Załącznik 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) 2042/2003)

PZL Świdnik w Chinach

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Prezes ULC Grzegorz Kruszyński spotkał się z delegacją chińskich władz lotniczych oraz przedstawicielami PZL Świdnik S.A.

Konferencja Bezpieczeństwa Lotów

ULC

Dziś w Sali konferencyjnej Akademii Obrony Narodowej odbyła się Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Cywilnego w zakresie lotnictwa ogólnego.

Nadajniki sygnału niebezpieczeństwa

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował na swojej stronie internetowej, że z dniem 1 lutego 2009 roku satelity systemu COSPAS-SARSAT przestały odbierać sygnał niebezpieczeństwa nadawany na częstotliwości 121.5MHz i 243MHz.

Kontakt z Rejestrem

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego uprzejmie informuje, iż ze względu na bardzo dużą ilość wydawanych i przedłużanych licencji Rejestr Personelu Lotniczego informacji telefonicznych będzie udzielał

Opłaty terminalowe

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował na swojej stronie internetowej wyniki analizy wysokości opłat terminalowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej w roku 2009.

Pokazy lotnicze

ULC

W Hasselt, w Belgii odbyła sie doroczna Konwencja "European Airshow Council-2009".

Konferencja Bezpieczeństwa Lotów

ULC

17 marca br. odbędzie się Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Cywilnego w zakresie lotnictwa ogólnego.

Konwencja z Kapsztadu

ULC

W Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjnym Urzędu Lotnictwa Cywilnego odbyło się szkolenie dotyczące Konwencji z Kapsztadu z 2001r.

Nowy Sekretarz Generalny ICAO

ICAO

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Rada Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO wybrała nowego sekretarza generalnego.

Polskie lotnictwo wyhamowało

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że polskie porty lotnicze kontynuują ujemną dynamikę wzrostów z IV kwartału ubiegłego roku. W styczniu br.

Komitet Zarządzania Przestrzenią Powietrzną

ULC

W Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyło się 40 posiedzenie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną.

Promesa dla Sochaczewa

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Prezes ULC wydał promesę zezwolenia na założenie lotniska cywilnego w Sochaczewie.

Druki 154

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, iż uwzględniając postulaty środowiska lotniczego, podejmie starania

LOT-em najczęściej

Udział najpopularniejszych obsługiwanych kierunków w 2008

Warszawa, 3 marca 2009 r. - w 2008 r. polskie porty lotnicze obsłużyły łącznie w ruchu regularnym 17 mln 838 tys. pasażerów, co stanowiło wzrost na poziomie 3,6% w stosunku do 2007 r.

Konferencja Bezpieczeństwa Lotów

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, iż mając na uwadze różnorodność problematyki związanej z działalnością prowadzoną przez podmioty lotnicze oraz prywatny

Warsztaty balonowe w EASA

ULC

ULC poinformował, że Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego zorganizowała sesję informacyjną dotyczącą komercyjnego wykorzystania balonów, w której wzięli udział przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego.