Wymiana certyfikatów 03/2004 i PL - 6 pkt 8.5

ulc_logo

Informacja dla organizacji obsługowych i organizacji zarzadzania ciągłą zdatnością do lotu działających w/g wymagań Rozporzadzenia Komisji (WE) 2042/2003.

Szkolenie na lotnisku Babice

ULC nagłówek pisma
Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał Decyzję w sprawie wprowadzenia ograniczeń w lotach szkoleniowych na lotnisku Babice.

Rozporządzenie Komisji (WE) 2042/2003

ulc_logo
Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje wszystkich użytkowników i właścicieli statków powietrznych posiadających Certyfikat Typu uznany przez EASA o opublikowanej zmianie Rozporzadzenia

Lotnisko Babice - oświadczenia ULC z 19 listopada 2008

ulc_logo
Ukazały się dwie wersje oświadczenia Urzędu Lotnictwa Cywilnego datowane na dzień 19 listopada 2008.

Pierwsze, opublikowane w dniu 19 listopada miało brzmienie:

Statystyki ULC po III kwartałach 2008r.

ulc_logo

Po trzech kwartałach bieżącego roku polskie lotniska obsłużyły łącznie w ruchu regularnym oraz czarterowym 16,27 mln pasażerów,

System COSPAS-SARSAT

ulc_logo

Jak informuje Urząd Lotnictwa Cywilengo, z dniem 1 lutego 2009 r. satelity systemu COSPAS-SARSAT przestaną odbierać sygnał niebezpieczeństwa nadawany na częstotliwości 121,5 MHz i 243 MHz.

Informacja o ważności licencji ICAO

ulc_logo

W dniu 27 października 2008r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1056/2008.

Wprowadzenie do stosowania Książki Mechanika Lotniczego

ulc_logo

W dniu 06 listopada 2008 roku Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wprowadził do stosowania Książkę Mechanika Lotniczego

Informacja o zimowym rozkładzie lotów 2008/2009

ulc_logo

W nowym sezonie lotniczym ZIMA 2008/2009 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zatwierdził 54 rozkłady obcych przewoźników lotniczych, wykonujących regularne przewozy na trasach do/z RP.

Długoterminowe odstępstwo od JAR FCL dla samolotu M-20 Mewa

ulc_logo

W wyniku starań podjętych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, Polska otrzymała ze strony JAA zgodę na długoterminowe odstępstwo

Nabór na egzaminatorów w Lotniczej Komisji Egazminacyjnej

ulc_logo

Lotnicza Komisja Egzaminacyjna ogłasza nabór na egzaminatorów w zakresie budowy i obsługi technicznej danego typu statku powietrznego.

Dziennik Urzędowy ULC

ulc_logo

Informujemy, że ukazał się 12 numer Dziennika Urzędowego ULC z dnia 30 października 2008r.

Rozporządzenie w spr. wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie UE

ulc_logo

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w dniu dzisiejszym zostanie opublikowane wchodzące w życie w dniu 01.11.2008r. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)

Dokumenty Komisji Europejskiej COM(2008) 582 wersja ostateczna

ulc_logo

Sprawozdanie Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów

Szkolenia z prawa lotniczego

ulc_logo

Urząd Lotnictwa Cywilnego, poprzez swoje Centrum Szkoleniowe, rozpoczął prowadzenie szkoleń z zakresu znajomości prawa lotniczego.

Dziennik Urzędowy ULC

ulc_logo

Informujemy, że ukazał się11 numer Dziennika Urzędowego ULC z dnia 14 października 2008.

Znajdą w nim Państwo, zarządzenia dotyczące:

Kwestionariusz EASA

ulc_logo

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu zgłaszanemu ze strony branży lotniczej, podjęła działania zmierzające do opracowania sys

Unijna pomoc dla lotnisk

ulc_logo

Urząd Lotnictwa Cywilnego utworzył punkt konsultacyjny dla podmiotów zainteresowanych pozyskaniem środków z Unii Europejskiej na budowę lub rozbudowę lotnisk.

Uzgadnianie stacji bazowych telefonii komórkowej, budynków, kominów, farm wiatrowych

ulc_logo

W związku z licznie wpływającymi wnioskami dotyczącymi uzgadniania stacji bazowych telefonii komórkowej, budynków, kominów, farm wiatrowych itp.

Certyfikat zgodny z wymaganiami PART 145 dla Straży Granicznej

ulc_logo

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński w dniu 6 października, w siedzibie Komendy Głównej Straży Granicznej wręczył Komendantowi Głównemu Str