Telekomunikacja lotnicza

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że obowiązuje już rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych zasad działania telekomunikacji lotniczej.

Certyfikat dla Bydgoszczy

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Prezes ULC Grzegorz Kruszyński wydał certyfikat lotniska użytku publicznego dla Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A.

Komunikat w sprawie opłaty lotniczej

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego na swojej stronie internetowej przypomina składającym wniosek o wydanie, przedłużenie, wznowienie, wpisanie uprawnień, wydanie duplikatu licencji lub świadectw kwalifikacji oraz o przeprowadzenie egzaminu,

Komunikat ULC w sprawie wymogu stosowania oświadczenia o niekaralności

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował na swojej stronie Komunikat w sprawie odstąpienia od wymogu stosowania oświadczenia o niekaralności

TMG

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował na swojej stronie internetowej komunikat w sprawie wpisywania uprawnień na motoszybowce (TMG) do licencji szybowcowej.

ULC zaktualizował prognozę ruchu lotniczego

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaktualizował prognozę rozwoju rynku lotniczego w Polsce.

Konferencja Bezpieczeństwa Lotów

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że dziś odbyła się organizowana przez ULC Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Cywilnego RP w zakresie lotnictwa komercyjnego.

Klasyfikacja lotnisk

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że na etapie konsultacji międzyresortowych jest obecnie zmienione rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych.

Opłaty trasowe

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, iż obowiązuje już rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych.

Europejski Kongres Gospodarczy

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że Prezes ULC Grzegorz Kruszyński uczestniczył w sesji Lotnictwo odbywającej się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Tymczasowa Rada EUROCONTROL

ULC

W siedzibie EUROCONTROL w Brukseli odbyła się sesja "ad hoc" Tymczasowej Rady Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej.

Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Cywilnego

ULC

Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Cywilnego w zakresie lotnictwa komercyjnego

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat lotniskowych

ULC

W związku z opublikowaniem w dniu 14 marca 2009 r. w Dzienniku Urzędowym UE dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/12/WE z dnia 11 marca 2009 r.

Czarna lista przewoźników

ULC

Komisja Europejska przyjęła aktualizację tzw.

Zmiana sesji LKE

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, iż zmienił się termin sesji egzaminacyjnej planowanej w dniach 15 - 26 czerwca br.

Ceny biletów lotniczych

ULC

W związku z artykułem „Dodatkowe opłaty w cenie biletu lotniczego”, jaki ukazał się dziś na łamach Gazety Prawnej Urząd Lotnictwa Cywilnego pragnie przypomnieć, iż 1 listopada 20

Kody i skróty w ruchu lotniczym

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w Dzienniku Ustaw nr 53 ukazało się rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ICAO w zakresie skrótów i kodów stosowanych w ruchu lotniczym.

Swobodniej na trasie Polska Ukraina

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w Kijowie odbyły się konsultacje władz lotniczych Polski i Ukrainy w sprawie dwustronnej umowy o komunikacji lotniczej.

Wypadki lotnicze

ULC

Do konsultacji społecznych przekazano projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wypadków i incydentów lotniczych.

Posiedzenie Rady Ministrów UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii

Unia Europejska

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w dniach 30-31 marca br. w Brukseli odbyło się posiedzenie Rady Ministrów Unii Europejskiej ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii.