KZPP

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, iż w jego siedzibie odbyło się 46 posiedzenie Komitetu Zarządzania Przestrzenią Powietrzną.

Certyfikat operatora kontroli bezpieczeństwa

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2009 r.

Pakiet SES II

Unia Europejska

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że 14 listopada b.r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1070/2007

Ruch lotniczy po trzech kwartałach

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego podsumował ruch lotniczy po trzech kwartałach br. w podziale na przewoźników lotniczych.

ELT

ULC
Urząd Lotnictwa Cywilnego w nawiązaniu do artykułu „Co musisz wiedzieć o ELT” opublikowanego w „Przeglądzie lotniczym” nr 11/09, opublikował na swojej stronie wyjaśnienie:

7 lat Urzędu

7 lat ULC

Jak czytamy na stronie internetowej Urzedu Lotnictwa Cywilnego, dziś mija siódma rocznica powstania ULC.

Komitet Bezpieczeństwa Lotniczego

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Bezpieczeństwa Lotniczego (ASC) powołanego postanowieniami rozporządzenia Parlamentu i Rady UE nr 2111/2005

Szkolenia na typ

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje na swojej stronie internetowej, że w związku z powtarzającymi się przypadkami wnioskowania o wpis typu statku powietrznego do licencji mechanika obsługi,

Rozporządzenie w sprawie badania i zapobiegania wypadkom i incydentom w lotnictwie cywilnym

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego na swojej stronie internetowej informuje, że Komisja Europejska opublikowała projekt nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badania i zapobiegania wypadkom

Szkolenie obronne

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformoał, że w Elblągu odbyło się szkolenie obronne zorganizowane przez Biuro Spraw Obronnych ULC.

Konferencja w Omanie

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w Maskacie (Oman) odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz Arabskiej Komisji Lotnictwa Cywilnego.

Dziennik Urzędowy ULC Nr 11/2009

ULC

Informujemy, że ukazał się 11 numer Dziennika Urzędowego ULC z dnia 3 listopada 2009r.

Znajdą w nim Państwo:

Wymóg wykształcenia gimnazjalnego do licencji

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że w przypadkach, w których ustawa z dnia 3 lipca 2002 r.

Dopłaty do biletów lotniczych

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że 3 listopada br. został opublikowany raport na temat podatków, opłat i dopłat pobieranych przez przewoźników lotniczych

Ruch na lotniskach

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego podsumował ruch na polskich lotniskach po trzech kwartałach br. Z wyliczeń Urzędu wynika, że porty lotnicze we wspomnianym okresie obsłużyły 14 mln 743 tys.

Nadajniki sygnału bezpieczeństwa statku powietrznego

ULC ELT406

W odpowiedzi na liczne zapytania kierowane do Urzędu Lotnictwa Cywilnego w sprawie nadajników sygnału bezpieczeństwa uprzejmie przypominamy, że z dniem 1 lutego 2009 roku satelity system

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów ruchu lotniczego

ulc_logo

Uprzejmie informujemy, że Urząd Lotnictwa Cywilnego przekazał do konsultacji społecznych projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie przepisów ruchu lotniczego.

Lotnictwo w procesie kopenhaskim

ulc_logo

Unia Europejska zaproponuje 10% redukcję emisji gazów cieplarnianych z sektora lotniczego przed 2020 rokiem w stosunku do 2005 r. podczas 15 Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych

Ważność licencji krajowych

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował informację dla posiadaczy licencji samolotowych i śmigłowcowych wydanych zgodnie z przepisami ICAO:

Zimowy rozkład lotów

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że wpłynęło do niego 55 rozkładów obcych przewoźników planujących wykonywać regularne operacje do/z Polski w sezonie rozkładowym ZIMA 2009/2010.