Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym 2021

Samolot na niebie z chmurami (fit. ULC)

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego przypomina, że tegoroczna Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym, organizowana przez Urząd Lotnictwa Cywilnego

Zaproszenie do udziału w konsultacjach KE

Dron obok sterty dokumentów (fot. ULC)

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaprasza do udziału w konsultacjach Komisji Europejskiej dotyczących "Strategii dla dronów 2.0 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego ekosystemu bezzałogowych statków powietrznych w Europie"

Szef najważniejszej europejskiej agencji lotniczej z wizytą w ULC

Szef EASA - Patrick Ky oraz Prezes ULC Piotr Samson w ULC (fot. ULC)

Patrick Ky, dyrektor wykonawczy Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA, ang. European Union Aviation Safety Agency), jednej z najważniejszych organizacji na świecie, odpowiedzialnej za bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym, złożył wizytę w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego

Krajowa Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym 2021

Samolot na niebie z chmurami (fit. ULC)

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zaprasza na Krajową Konferencję Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym

ULC: egzaminy teoretyczne po 31 stycznia 2022 r.

ULC - ważna informacja dla personelu lotniczego

Mając na uwadze sugestie środowiska lotniczego w Polsce oraz po analizie rozwiązań zaproponowanych przez niektóre nadzory lotnicze podlegające Agencji Unii Europejski

Sesja egzaminacyjna w październiku – ULC i PWSZ Chełm

ULC - sesja egzaminacyjna - ważne

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że najbliższa komputerowa sesja egzaminacyjna w październiku

Seminarium pt. "Ciągła zdatność do lotu statków powietrznych lotnictwa ogólnego" – agenda

Seminarium "Ciągła zdatność do lotu statków powietrznych lotnictwa ogólnego" - 09.2021

Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina o organizowanym seminarium pt. „Ciągła zdatność do lotu statków powietrznych lotnictwa ogólnego”

Nowy numer Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym

Biuletyn Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym 2(16)/2021

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaprasza do lektury kolejnego numeru Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym

Nowi p.o. wiceprezesów ULC

Andrzej Kotwica i Michał Kozłowski nowymi p.o. wiceprezesów ULC (fot. ULC)

W dniu 14 września 2021 r. Minister Infrastruktury, Andrzej Adamczyk, odwołał ze stanowiska wiceprezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Michała Witkowskiego.

ULC: przewozy pasażerskie w transporcie lotniczym w I kwartale 2021

Urząd Lotnictwa Cywilnego - samolot

W I kwartale 2021 r. obsłużono ponad 1 mln pasażerów (tj. 87 proc. mniej niż w 2020 r. i 89 proc. mniej niż w 2019 r.) i zrealizowano 15,7 tys. operacji lotniczych (tj. o 79 proc. mniej niż w 2020 r. i 81 proc. mniej niż w 2019 r.)

ULC i LAW zacieśniają współpracę w obszarze zarządzania bezpieczeństwem

Podpisanie porozumienia o współpracy ULC i LAW w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym (fot. ULC)

2 września 2021 w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego podpisano porozumienie o współpracy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym

Konsultacje w sprawie aktualizacji "Planu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej na lata 2020–2024"

Wieża kontroli lotów na Lotnisku Chopina - widok z góry (fot. PAŻP)

W dniu 31 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu zrewidowanego "Planu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej na lata 2020–2024" (PSD RP3)

Sesja egzaminacyjna we wrześniu – ULC i PWSZ Chełm

ULC - sesja egzaminacyjna - ważne

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że najbliższa komputerowa sesja egzaminacyjna we wrześniu

Zaproszenie na spotkanie grupy roboczej SMS

ULC - bezpieczeństwo

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaprasza do udziału w kolejnym, VI spotkaniu Grupy Roboczej SMS

Nowe SPIs dla podmiotów lotniczych

Aviation Safety - tablica

Na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w zakładce "Wskaźniki bezpieczeństwa SPIs" zostały opublikowane aktualne formularze zestawów SPIs dla podmiotów lotniczych

Przedstawiciele ICAO w Polsce – rozpoczęcie badań incydentu lotniczego na Białorusi

Przedstawiciele ICAO w Polsce (fot. ULC)

W dniach 4-6 sierpnia 2021 r., w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyła się wizyta przedstawicieli Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ang. ICAO) w Polsce

Zmiany dla operatorów SBSP w zakresie NSTS i STS

ULC - nowe przepisy UAV

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że od 5 sierpnia 2021 r. stosowane jest rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1166

Wskaźniki SPIs za II kwartał 2021 roku

Aviation Safety - tablica

Na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w zakładce „Zarządzanie Bezpieczeństwem” opublikowany został Załącznik A do Krajowego Planu Bezpieczeństwa 2021-2024 (KPB 2021)

Sesja egzaminacyjna w sierpniu – ULC i PWSZ Chełm

ULC - sesja egzaminacyjna - ważne

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że najbliższa komputerowa sesja egzaminacyjna odbędzie się

Zaproszenie na seminarium pt. "Ciągła zdatność do lotu statków powietrznych lotnictwa ogólnego"

Seminarium "Ciągła zdatność do lotu statków powietrznych lotnictwa ogólnego" - 09.2021

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaprasza do udziału w seminarium pt. „Ciągła zdatność do lotu statków powietrznych lotnictwa ogólnego”