Co warto wiedzieć o szkoleniu na uprawnienie do lotów według wskazań przyrządów IR(A)?

Jeppesen Chart

Posiadaczowi licencji pilota samolotowego nie wolno wykonywać lotów według wskazań przyrządów (IFR) - za wyjątkiem lotów szkolnych i kontrolnych

Co warto wiedzieć o uprawnieniu do pilotowania samolotu wielosilnikowego z załogą jednoosobową (ME)?

Piper Seneca V

Osoba przystępująca do szkolenia teoretycznego do uprawnienia wykonywania lotów na samolotach wielosilnikowych (ME) musi

Co warto wiedzieć o licencji JAR–FCL?

paragraf

Ważność licencji i uprawnień: Posiadacz licencji nie może korzystać z przywilejów wynikających z jakiejkolwiek licencji bądź uprawnienia wydanego